Thursday, March 19, 2015

Di antara Kefahaman dan Pelaksanaan (Sudut Pandang Parti Kebebasan dan Keadilan FJP – Mesir)Oleh: ‘Isom Ali (Anggota Perwakilan Utama FJP dan Anggota Dewan Pengintelektualan Negeri Buhayra, Mesir)

Di sana terdengar laungan semasa yang lantang ke arah pelaksanaan Syari’ah Islamiyyah di Mesir khususnya berikutan kemenangan golongan Islamis lebih kurang 70% kerusi parlimen lantas memiliki kata putus untuk memilih panel pengasas perlembagaan baru. Sementara itu di pihak yang lain, terdapat juga kebimbangan terhadap laungan pelaksanaan Syari’ah itu.

Dalam masa yang sama terdapat salah faham terhadap konsep Syari’ah Islamiyyah itu dan kebolehlaksanaannya, juga salah faham terhadap kesyumulan dan keanjalan (flexibility) hukum-hakamnya yang menjadikannya sesuai bagi setiap tempat dan masa, serta ketekalannya pada perkara-perkara yang tetap (al-Thawaabit). Syari’ah meletakkan sempadan umum yang memelihara asas-asasnya, tetapi dalam masa yang sama ia juga amat responsif terhadap perubahan setiap zaman berdasarkan setakat mana kompleksnya hubungan di zaman itu, berdasarkan mekanisme yang berubah-ubah disebabkan perbezaan kawasan dan berdasarkan kepantasan mobiliti zaman itu. Ia menerima perubahan selagi tidak menjejaskan asas-asas agama yang tetap.

Sesetengah orang percaya bahawa Syari’ah ialah hukum hudud seperti rejam, sebat, potong tangan dan seumpamanya. Di situlah kesilapan mereka apabila memperkenalkan hukum hudud sebelum hukum-hukum lain dalam Syari’ah Islam. Ini telah menyebabkan masyarakat lari dan gerun terhadap Syari’ah yang hanya dikenali sebagai perundangan sebat, bunuh, potong tangan dan kaki. Maha suci Allah yang telah menurunkan syari’atNya sebagai rahmat untuk sekalian alam. “...dan tidaklah Kami utuskan engkau (Muhammad) melainkan sebagai rahmat untuk sekalian alam” (Surah al-Anbiyaa: 107)

Di sini kami ingin menegaskan bahawa hukum hudud adalah sebahagian daripada Syari’ah dan pelaksanaannya adalah wajib, namun ia bukanlah keseluruhan Syari’ah. Hukum hudud adalah penjaga atau pengawal bagi Syari’ah itu sendiri. Mana mungkin saya menggaji pengawal bangunan sebelum saya membina bangunan itu? Oleh itu, menjadi satu kemestian untuk kita memahami Syari’ah itu sebagai ‘seluruh suruhan dan larangan yang terdapat di dalam al-Quran dan sunnah serta ijma’ umat Islam sejak zaman dahulu’. Kita juga wajib memahami bahawa Syari’ah hanyalah didatangkan untuk memudahkan manusia, memelihara agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Sebagaimana kata-kata Syeikhul Islam Ibn Taimiyya: “Di mana sahaja ada kemaslahatan manusia, maka di situlah syari’at Allah”.

Oleh yang demikian, kita hendaklah memahami betul-betul beberapa hakikat yang akan kami sebutkan ini:

Syari’ah memerangi kemiskinan, iaitu ibu penyakit dalam masyarakat, lalu menjadikan ibadat zakat untuk merawatnya. Allah SWT menggabungkan ibadat solat dengan zakat pada 28 tempat di dalam al-Quran kerana zakat menjamin penghapusan kemiskinan. Kegagalan pengurusan zakat adalah kegagalan yang amat mengecewakan. Syari’ah juga menyeru ke arah merealisasikan prinsip keadilan sosial yang merupakan slogan utama Revolusi Mesir (Kehidupan – Kebebasan – Keadilan Sosial) di samping keamanan masyarakat yang didambakan. Zakat dalam Islam bukan sekadar sumbangan beberapa Pound kepada orang-orang miskin supaya mereka datang meminta lagi selepas beberapa hari, sebaliknya ia adalah satu usaha untuk menukar asnaf penerima zakat yang miskin itu menjadikannya orang kaya yang membayar zakat pula. Kami dalam Parti Kebebasan dan Keadilan (FJP) menyeru supaya zakat dihimpunkan dalam satu badan yang mensasarkan 60 bilion Pound setahun untuk melindungi orang-orang faqir miskin dan anak-anak jalanan yang menjadi bom jangka yang akan meletup di muka kita suatu hari nanti.

Syari’ah Islam menekankan prinsip keadilan sesama manusia. Oleh yang demikian kebebasan institusi kehakiman adalah keperluan yang menjadi hak masyarakat supaya setiap warga negara boleh mendapatkan haknya dan tidak melakukan tindakan yang merosakkan. Sebab itu Parti FJP berusaha keras untuk g institusi kehakiman dalam persidangan parlimen kali ini dengan mengambil kira keseimbangan di antara hak-hak para hakim dan tanggung jawab mereka.

Syari’ah memberikan hak yang jelas kepada orang-orang bukan Islam yang berbeza kepercayaan. Ia mengisytiharkan di dalam perlembagaan al-Quran hak mereka untuk memilih dan mengamalkan kepercayaan mereka. “Tiada paksaan dalam memilih agama, sesungguhnya telah nyata perbezaan di antara kebijaksanaan dan kesesatan...” (Surah al-Baqarah: 256). “...maka sesiapa yang mahu beriman maka hendaklah dia beriman dan sesiapa yang mahukan kekufuran hendaklah dia menjadi kafir...” (Surah al-Kahf: 29). Rasulullah SAW mengiktiraf hak dan tanggungjawab mereka yang sama dengan hak dan tanggungjawab orang-orang Islam. Kerana itu, walaupun Islam telah masuk ke Mesir pada tahun 20 Hijrah, negara ini tidak menjadi negara majoriti muslim pun sehinggalah tahun 250 Hijrah. Demikian juga Syari’ah memberikan hak kepada orang-orang bukan Islam untuk berhukum dengan perundangan agama mereka dalam hal ehwal rumah tangga mereka melainkan mereka sendiri meminta selainnya.

Kebebasan pula adalah hak wajib yang diiktiraf oleh Islam. Selagi manusia bebas memilih kepercayaannya, maka dia akan bebas dalam memilih perkara-perkara lain. Namun kebebasan itu tidak bermakna dia bebas menceroboh kebebasan pihak lain. Hak manusia untuk memilih pemimpin dan timbalannya juga adalah hak yang asas dalam Syari’at Islam. Demikian juga hak mereka untuk menukar pemimpin (yang makan gaji daripada wang rakyat). Mekanisme untuk memilih pemimpin dan timbalannya yang mewakili majoriti rakyat boleh berubah-ubah mengikut perkembangan teknologi maklumat dan kemajuan dalam bidang komunikasi, tetapi memanipulasi atau menipu kehendak rakyat dan kediktatoran atas nama agama adalah satu amalan teokratik yang tidak diajar oleh Islam dan Islam tidak mengiktirafnya. Oleh yang demikian, parti FJP menginginkan acuan negara moden yang baru dengan rujukan Islam, maka tiada dalam Islam istilah negara teokratik (Dawlah Diniyyah).

Wanita dalam Islam mempunyai peranan yang sangat penting. Mereka adalah gandingan lelaki sebagaimana yang ditegaskan oleh hadis. Peranan mereka dalam masyarakat telah dinyatakan dengan jelas dan tidak harus membebankan mereka atas nama Syari’ah. Ummul Mukminin ‘Aisyah RA telah menyertai peperangan. Berdasarkan hal itu, maka penyertaan mereka dalam hal yang lebih ringan daripada itu adalah amat munasabah. Wanita di zaman Nabi SAW memasuki masjid melalui pintu yang sama dengan lelaki sehinggalah sampai waktu bilangan sahabat yang datang bersolat bertambah ramai, maka baginda mengkhususkan satu pintu untuk wanita dengan sabdanya yang bermaksud: “Bolehlah kiranya kamu tinggalkan pintu ini untuk wanita”(Maksud hadis riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh al-Albani). Penyertaan wanita dalam urusan awam adalah satu keperluan yang tidak dapat dielakkan dan penglibatan mereka dalam parlimen bukanlah termasuk dalam bab kepimpinan tertinggi. Menyekat penglibatan wanita Islam dan memberi ruang kepada aliran yang tidak Islamik boleh mendedahkan negara kepada resolusi yang khusus untuk wanita yang menyalahi syari’at Allah SWT atas dakwaan pembebasan wanita dan menolak dasar peminggiran wanita. Kami di FJP memahami hal itu dan mengiktirafkan penglibatan wanita dalam urusan awam tanpa menongkah Syari’ah dan tidak mengabaikan peranan mereka sebagai isteri dan ibu “Cukuplah dosa seseorang dengan mengabaikan orang-orang di bawah tanggungannya..” (Maksud hadis riwayat Abu Dawud dan Ibn Hibban dan dinilai sahih oleh al-Dzahabi dan al-Nawawi dalam Riyadhus Solihin)

Keputusan syura di sisi kami adalah wajib dipatuhi dalam perkara yang bukan prerogatif orang perseorangan untuk membuat keputusan dan kuasa membuat semakan selepas itu adalah kekal. Syura bukan setakat slogan politik, bahkan dalam syari’at ia adalah landasan kehidupan yang Allah SWT memerintahkan rasulNya mengaku kalah di depan pendapat para sahabat pemuda yang menyalahi pendapat baginda (dalam soal strategi perang –penterjemah). Maka syura adalah manhaj kehidupan manusia.membentangkan rang undang-undang g institusi kehakiman dalam persidangan parlimen kali ini dengan mengambil kira keseimbangan di antara hak-hak para hakim dan tanggung jawab mereka.

Syari’ah memberikan hak yang jelas kepada orang-orang bukan Islam yang berbeza kepercayaan. Ia mengisytiharkan di dalam perlembagaan al-Quran hak mereka untuk memilih dan mengamalkan kepercayaan mereka. “Tiada paksaan dalam memilih agama, sesungguhnya telah nyata perbezaan di antara kebijaksanaan dan kesesatan...” (Surah al-Baqarah: 256). “...maka sesiapa yang mahu beriman maka hendaklah dia beriman dan sesiapa yang mahukan kekufuran hendaklah dia menjadi kafir...” (Surah al-Kahf: 29). Rasulullah SAW mengiktiraf hak dan tanggungjawab mereka yang sama dengan hak dan tanggungjawab orang-orang Islam. Kerana itu, walaupun Islam telah masuk ke Mesir pada tahun 20 Hijrah, negara ini tidak menjadi negara majoriti muslim pun sehinggalah tahun 250 Hijrah. Demikian juga Syari’ah memberikan hak kepada orang-orang bukan Islam untuk berhukum dengan perundangan agama mereka dalam hal ehwal rumah tangga mereka melainkan mereka sendiri meminta selainnya.

Kebebasan pula adalah hak wajib yang diiktiraf oleh Islam. Selagi manusia bebas memilih kepercayaannya, maka dia akan bebas dalam memilih perkara-perkara lain. Namun kebebasan itu tidak bermakna dia bebas menceroboh kebebasan pihak lain. Hak manusia untuk memilih pemimpin dan timbalannya juga adalah hak yang asas dalam Syari’at Islam. Demikian juga hak mereka untuk menukar pemimpin (yang makan gaji daripada wang rakyat). Mekanisme untuk memilih pemimpin dan timbalannya yang mewakili majoriti rakyat boleh berubah-ubah mengikut perkembangan teknologi maklumat dan kemajuan dalam bidang komunikasi, tetapi memanipulasi atau menipu kehendak rakyat dan kediktatoran atas nama agama adalah satu amalan teokratik yang tidak diajar oleh Islam dan Islam tidak mengiktirafnya. Oleh yang demikian, parti FJP menginginkan acuan negara moden yang baru dengan rujukan Islam, maka tiada dalam Islam istilah negara teokratik (Dawlah Diniyyah).

Wanita dalam Islam mempunyai peranan yang sangat penting. Mereka adalah gandingan lelaki sebagaimana yang ditegaskan oleh hadis. Peranan mereka dalam masyarakat telah dinyatakan dengan jelas dan tidak harus membebankan mereka atas nama Syari’ah. Ummul Mukminin ‘Aisyah RA telah menyertai peperangan. Berdasarkan hal itu, maka penyertaan mereka dalam hal yang lebih ringan daripada itu adalah amat munasabah. Wanita di zaman Nabi SAW memasuki masjid melalui pintu yang sama dengan lelaki sehinggalah sampai waktu bilangan sahabat yang datang bersolat bertambah ramai, maka baginda mengkhususkan satu pintu untuk wanita dengan sabdanya yang bermaksud: “Bolehlah kiranya kamu tinggalkan pintu ini untuk wanita”(Maksud hadis riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh al-Albani). Penyertaan wanita dalam urusan awam adalah satu keperluan yang tidak dapat dielakkan dan penglibatan mereka dalam parlimen bukanlah termasuk dalam bab kepimpinan tertinggi. Menyekat penglibatan wanita Islam dan memberi ruang kepada aliran yang tidak Islamik boleh mendedahkan negara kepada resolusi yang khusus untuk wanita yang menyalahi syari’at Allah SWT atas dakwaan pembebasan wanita dan menolak dasar peminggiran wanita. Kami di FJP memahami hal itu dan mengiktirafkan penglibatan wanita dalam urusan awam tanpa menongkah Syari’ah dan tidak mengabaikan peranan mereka sebagai isteri dan ibu “Cukuplah dosa seseorang dengan mengabaikan orang-orang di bawah tanggungannya..” (Maksud hadis riwayat Abu Dawud dan Ibn Hibban dan dinilai sahih oleh al-Dzahabi dan al-Nawawi dalam Riyadhus Solihin)

Keputusan syura di sisi kami adalah wajib dipatuhi dalam perkara yang bukan prerogatif orang perseorangan untuk membuat keputusan dan kuasa membuat semakan selepas itu adalah kekal. Syura bukan setakat slogan politik, bahkan dalam syari’at ia adalah landasan kehidupan yang Allah SWT memerintahkan rasulNya mengaku kalah di depan pendapat para sahabat pemuda yang menyalahi pendapat baginda (dalam soal strategi perang –penterjemah). Maka syura adalah manhaj kehidupan manusia.

Allah SWT memerintahkan supaya bermesyuarat atau berbincang di antara suami dan isteri dalam perkara urusan penyusuan bayi, apatah lagi dalam perkara yang lebih besar daripada itu?

Syari’ah amat menitikberatkan penyediaan alternatif bagi manusia apabila ia mengharamkan sesuatu. Ia menggalakkan perkahwinan, memudahkan syarat-syaratnya dan menjanjikan pahala perkahwinan kerana ia telah mengharamkan zina. Ia juga menyeru manusia berniaga secara halal kerana ia telah mengharamkan riba. Menyediakan alternatif yang sepatutnya adalah kewajipan pemerintah supaya rakyat mampu menjauhi perkara yang haram dan menyalahi peraturan. Oleh kerana itu sebaik sahaja sampai di Madinah, Rasulullah SAW menyegerakan pembukaan pasar untuk umat Islam berniaga dan tidak menutup pasar milik Yahudi, sebaliknya menyediakan alternatif. Kita yakin kepada mata wang yang berkualiti mampu mengalahkan mata wang yang rendah nilainya. Kerana itu, kami dalam FJP berusaha untuk memperluaskan perbankan Islam dan menggalakkan seni berkualiti yang tidak bercanggah dengan syari’at, akhlak dan adat setempat.

Syari’at Islam mengharamkan monopoli dan “orang yang memonopoli pasaran adalah terlaknat” (Maksud hadis dinilai sahih oleh al-Suyuti dan hasan li ghayrihi oleh al-Albani pada lafaz yang lain -penterjemah). Kerana itu kami berpendapat menjadi keperluan wajib untuk mewujudkan undang-undang melarang monopoli sebagaimana kami tunjukkan di dalam Dewan Perwakilan Rakyat.

Syari’at Islam juga bermatlamatkan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. Sebab itu Rib’i bin ‘Aamir berkata tentang umat nabi Muhammad SAW: “Sesungguhnya Allah mengutuskan kami untuk mengeluarkan manusia daripada menyembah manusia lain kepada menyembah Tuhan manusia, daripada kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat”. Maka objektif syari’at ialah merealisasikan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda “Rumah yang lapang, kenderaan yang selesa dan isteri yang solehah adalah di antara kebahagiaan hidup dunia” (Maksud hadis dinilai sahih oleh al-Suyuti dan hasan oleh al-Albani). Menikmati nikmat-nikmat Allah adalah suruhan agama “Sesungguhnya Allah suka melihat kesan-kesan nikmatNya pada hambaNya” (Maksud hadis dinilai hasan oleh al-Hafidz Ibn Hajar). Manakala al-Quran pula menyeru manusia menikmati kecantikan haiwan ternakan “Dan bagi kamu pada haiwan itu ada kecantikan yang menawan hati ketika kamu pulang untuk berehat dan ketika kamu keluar” (Surah al-Nahl: 6) Maka kesimpulannya syari’at bermatlamatkan setiap warga negara berada di dalam kelapangan hidup. Untuk merealisasikannya maka pendapatan perkapita mesti bertambah dan kualiti kesihatan mesti terjamin dengan memperluaskan perlindungan kesihatan sehingga melindungi setiap warga negara. Tegasnya, apa yang tidak sempurna kewajipan melainkan dengannya, maka perkara itu menjadi wajib.

Syari’at mengangkat beban yang tidak tertanggung oleh manusia. Maka ia memperuntukkan satu bahagian zakat untuk orang yang tidak mampu membayar hutang yang terpaksa (al-Gharimin). Rasulullah SAW memberi jaminan pembayaran hutang bagi orang yang mati dan meninggalkan hutang. Manakala orang yang mati meninggalkan harta, maka hartanya itu diwarisi oleh para pewarisnya sebagai mana ditegaskan dalam hadis. Syari’ah juga mengiktiraf hak-hak pekerja dan menggalakkan supaya upah kerja dibayar sebelum kering peluhnya. Jika demikianlah hak-hak individu, cuba anda bayangkan bagaimana besarnya tanggung jawab sebuah negara.

Syari’ah memerangi kejahilan. Allah SWT memulakan wahyu pertama kepada Rasulullah SAW dengan menuntut umat ini menjadi celik huruf. Kerana umat yang dipertanggungjawabkan membebaskan akal manusia tidak patut menjadi jahil. Maka menuntut ilmu menjadi kewajipan orang Islam lelaki dan wanita. Syari’ah juga menuntut sekalian manusia supaya menggunakan akal untuk sampai kepada hakikat segala hakikat, iaitu keimanan yang utuh dan tidak goyah apabila tenaga akal dibebaskan ketika berfikir dan berimaginasi. Cuma dengan satu syarat iaitu tidak melanggar walau satu nas yang jelas maknanya dan sahih (qat’iy al-thubut wa qat’iy al-dalaalah). Maka syari’ah Allah SWT menuntut kita mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Ini tidak mungkin berlaku dengan berpaut dan menempel pada ijtihad orang-orang zaman dahulu yang telah berkhidmat untuk zaman mereka yang berbeza sama sekali dengan zaman kita. Mereka layak mendapat penghormatan dan sanjungan, tetapi umat ini tidak dihimpunkan untuk menuruti ijtihad-ijtihad itu. Maka tidak menjadi kesalahan bagi ahli ilmu selepas mereka untuk mengkaji semula fatwa-fatwa mereka khususnya dalam persoalan yang tiada nas yang jelas dan qat’iy. Berkata al-Amir Syakib Arsalan “Agama ini hanya dimusnahkan di antara dua golongan iaitu golongan jumud dan golongan ingkar. Yang ini menjauhkan manusia dengan kejumudannya manakala yang itu menyesatkan manusia dengan keingkarannya”. Maka pengembangan bidang pendidikan dan penyelidikan ilmiah adalah satu kemestian untuk bangkit dan memimpin umat ini demi merealisasikan tuntutan ayat al-Quran yang pertama tadi.

Usaha kerja ke arah memenuhi hajat dan keperluan manusia adalah satu ibadat yang lebih utama daripada beriktikaf di dalam Masjid Nabawi sebagai mana tersebut dalam hadis. Kerana itu, di antara kewajipan kita ialah mereformasi undang-undang kerajaan tempatan. Itulah yang diusahakan oleh Parti Kebebasan dan Keadilan (FJP) demi memberi ruang kepada rakyat bersuara terhadap pegawai-pegawai yang dipertanggungjawabkan dengan tugas menyelesaikan urusan orang ramai.

Apa yang kami sebutkan ini hanyalah sebahagian daripada Syari’ah yang mulia, hukum-hakamnya dan maqasid (objektif pensyariatan)nya dan ruangan ini tidak mampu membahaskannya secara terperinci. Namun hanya konsep Syari’ah yang menyeluruh mampu mengemudi bahtera sebuah negara ke arah destinasi kesejahteraan. Tetapi kami dalam parti FJP memahami Syari’ah menerusi pengajian Seerah yang kami lalui (kerana melalui Seerah kami mampu meletakkan nas-nas syarak di alam realiti), kami memahami makna tadarruj (beransur-ansur) dalam pelaksanaan serta mewujudkan alternatif dalam lapangan seni, ekonomi, kesusateraan dan pelancongan selagi tidak bercanggah dengan Syari’ah. Menampilkan wajah Syari’ah dalam bentuk yang cantik dan menyeluruh kepada orang ramai tanpa dijuzuk-juzukkan mampu menghilangkan rasa takut mereka. Ia juga mampu menamam rasa cinta kepada agama, berusaha memahaminya, mempertahankannya dan turut berdakwah untuk melaksanakan Syari’ah itu, iaitu satu-satunya perundangan yang menjamin kehidupan yang mulia dan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Sumber: egyptwindow.net
Terjemahan: Ali Muda

Wednesday, December 24, 2014

Hukum mengucap selamat menyambut Krismas dan lain-lain perayaan kepada non muslim

Soalan:

Assalamualaikum Ustazah,

Saya seorang muslim, bekerja di sebuah syarikat. Bossnya serta kebanyakan stuffnya adalah non muslim. Setiap kali tiba hari perayaan mereka seperti krismas, tahun baru china dll, saya berada dlm delema, boleh ke tak nak bagi ucapan selamat menyambut hari raya kpd mereka? Selalunya mereka akan adakan jamuan di pejabat sempena perayaan-perayaan tersebut. Boleh ke saya datang? Kalau tak datang, apa pula tanggapan mereka terhadap saya? Takut pula mereka akan kata, saya tak pandai bergaul. Atau yang lebih membimbangkan mereka akan tuduh Islam sebagai agama kolot, tak pandai ambil hati dan meraikan orang lain.
Harap ustazah dapat bagi sedikit pencerahan tentang isu ni, mudah-mudahan jadi panduan berguna buat saya dan orang-orang yang menghadapi masalah yang sama seperti saya.

Terima kasih kerana sudi membantu.

Jawapan:

Wa’alaikumus-salam wr.wb.

Berkenaan dengan hukum memberi ucapan tahniah kepada non muslim sempena hari perayaan mereka, terdapat dua pandangan yang berbeza di kalangan ulamak.

Sebahagian berpendapat tidak harus bagi muslim mengucap tahniah kepada mereka kerana ia termasuk dalam bab tasyabbuh atau menyerupai dengan mereka serta redha dengan aqidah mereka. Kedua-dua perkara tersebut (tasyabbuh dan redha dengan aqidah mereka) adalah haram. Sandaran kepada pendapat ini ialah fatwa yang dikeluarkan oleh Syaikh Ibn Baz dan Ibn Uthaimin dan diperkuatkan dengan fatwa Imam Ibn Taimiah dan Ibn al-Qayyim. Tambahan pula, menurut Imam Ibn al-Qayyim fatwa haram merupakan perkara yang disepakati ulamak.

Majority ulamak mutakhir berpendapat harus memberi ucapan tahniah kepada non muslim sempena perayaan mereka jika mereka tidak memusuhi orang-orang Islam dan hidup dalam suasana aman sesama mereka, lebih-lebih lagi non muslim yang mempunyai hubungan khusus dengan muslim seperti kerabat atau sanak saudara, kenalan rapat, jiran, kawan sepengajian, kawan sekerja dan sebagainya. Boleh jadi di kalangan mereka itu pula pernah membantu muslim dalam hal-hal tertentu seperti professor yang pernah menjadi penyelia kepada pelajar muslim, doctor yang pernah merawat ketika muslim sakit atau sebagainya. Menurut mereka, pendapat ini selari dengan nas-nas Syarak yang tidak terdapat di dalamnya sebarang larangan terhadap perkara tersebut (memberikan ucapan tahniah), dan kaedah umumnya menjurus kepada mengharuskannya. Di samping itu reality masa kini jauh berbeza dengan keadaan semasa zaman Ibn Taimiah dan Ibn al-Qayyim.

Antara ulamak yang berpandangan seperti di atas ialah Syaikh al-Qardhawi, Dr. Mustafa az-Zarqa dari Syria, Dr. Abd as-Sattar Fathullah Saeid, Abdullah bin Beih dan lain-lain. Mereka berpendapat bahawa mengucap tahniah adalah merupakan satu birr (kebaikan) yang Allah tidak larang kita lakukan terhadap mereka, lebih-lebih lagi jika mereka telah memberikan ucapan tahniah kepada kita sempena hari raya kita.

Walau bagaimanapun, mereka mensyaratkan ucapan itu jangan sampai menjejaskan agama kita, jangan ada terkandung dalam ucapan itu sama ada secara lisan atau bertulis sesuatu syiar keagamaan atau ungkapan yang bertentangan dengan prinsip Islam seperti salib atau sebagainya, dan jangan ada sesuatu isyarat yang menunjukkan kita mengiktiraf agama mereka atau redha dengannya. Ucapan yang diharuskan hanyalah sekadar ucapan biasa untuk menunjukkan hubungan baik antara kita dengan mereka. Dan jangan ada juga perbuatan yang bercanggah dengan Syariat seperti menghadiahkan arak, ikut serta menjamu selera dengan makanan yang haram, bercampur gaul antara lelaki dengan perempuan, mendedah aurat dan sebagainya. Semuanya bersepakat mengatakan bahawa ucapan tahniah itu sekadar menunjukkan akhlak mulia yang Allah perintahkan, baik dalam pergaulan, berbudi bahasa serta satu wasilah dakwah dengan hikmah.

Memberikan ucapan tahniah tidak bermakna kita menganut agama mereka atau redha dengannya, bahkan ia merupakan satu kebaikan yang disebut di dalam firman Allah bermaksud:
“Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana ugama (kamu), dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu; sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil.
Sesungguhnya Allah hanyalah melarang kamu daripada menjadikan teman rapat orang-orang yang memerangi kamu kerana ugama (kamu), dan mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu, serta membantu (orang lain) untuk mengusir kamu. Dan (ingatlah), sesiapa yang menjadikan mereka teman rapat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (Al-Mumtahanah:8-9)

Dua ayat di atas merupakan landasan yang mengatur hubungan antara muslim dengan non muslim.

Adapun fatwa Imam Ibn Taimiah dan Imam Ibn al-Qayyim itu sesuai dengan zaman mereka yang sedang berdepan dengan peperangan salib serta serangan Tatar. Sebarang keringanan dalam menentukan sikap pada masa itu boleh ditafsirkan sebagai redha terhadap penjajahan. Lantaran itu mereka berdua memilih fatwa yang dapat menjaga aqidah muslim dalam berdepan dengan musuh. Adapun pada masa sekarang, keadaannya berbeza.

Tambahan kepada hujah di atas, kita dapati al-Quran mengharuskan muslim makan makanan ahli kitab (nasrani dan yahudi) serta berkahwin dengan wanita mereka. Itu lebih besar daripada mengucapkan tahniah pada hari raya mereka sebagaimana terkandung di dalam ayat yang bermaksud:
“… Dan makanan (sembelihan) orang-orang yang diberikan Kitab itu adalah halal bagi kamu, dan makanan (sembelihan) kamu adalah halal bagi mereka (tidak salah kamu memberi makan kepada mereka). Dan (dihalalkan kamu berkahwin) dengan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya – di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan juga perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya dari kalangan orang-orang yang diberikan Kitab dahulu daripada kamu apabila kamu beri mereka maskahwinnya, sedang kamu (dengan cara yang demikian), bernikah bukan berzina, dan bukan pula kamu mengambil mereka menjadi perempuan-perempuan simpanan…” Al-Maidah:5

Perkahwinan sudah semestinya mencetuskan hubungan mesra dan kasih sayang antara suami isteri, menantu dengan mertua, besan dengan besan. Maka adakah munasabah, Islam menyuruh berbuat baik, menjaga silatul-rahim, kemudian bila tiba hari raya isteri (dalam kontek suami berkahwin dengan wanita kristian) suami tidak boleh ucap tahniah kepada isterinya, dan tidak boleh ucap tahniah kepada kaum keluarga isterinya yang merupakan mertua dan iparnya? Adakah itu merupakan suatu akhlak mulia yang diperintahkan agama kepada penganutnya?

Apa lagi kalau mereka mengucapkan tahniah kepada kita pada hari raya kita. Islam menyuruh kita agar membalas ucapan tahniah dengan cara yang lebih baik. Firman Allah bermaksud:
“Dan apabila kamu diberikan penghormatan dengan sesuatu ucapan hormat (seperti memberi salam), maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah dia (dengan cara yang sama). Sesungguhnya Allah sentiasa menghitung tiap-tiap sesuatu.” An-Nisaa’:86

Menurut riwayat yang sahih, Ibn Abbas r.a telah berkata: “Sekiranya Firaun berkata kepadaku, “Allah memberkatimu”, nescaya aku berkata kepadanya, “dan kamu”. Dan Firaun telah mati. Maknanya, Ibn Abbas berkata demikian, pada hal dia tahu bahawa Firaun mati dalam keadaan dia kafir.

Anggapan yang mengatakan bahawa mengucap tahniah bermakna redha dengan aqidah mereka adalah sesuatu yang tidak boleh diterima. Bukankah Islam telah membenarkan lelaki muslim berkahwin dengan wanita yahudi dan nasrani, dan dia tidak boleh menghalang isterinya daripada melaksanakan syiar agamanya dan menghantarnya ke gereja untuk menunaikan ibadahnya? Tindakan itu tidak pernah dikaitkan sebagai redha kepada aqidah isterinya. Begitu juga dalam pemerintahan Islam, kerajaan mesti membenarkan mereka membina rumah-rumah ibadah untuk mereka, sehingga seorang ulamak salaf al-Laith bin Sa’ad menganggap pembinaan gereja adalah termasuk dalam bab memakmurkan Negara itu sendiri. Semua itu tentunya lebih besar daripada mengucap tahniah sempena hari perayaan mereka. Allahu A’lam.

Jawapan di atas adalah berdasarkan tulisan Dr. Abd al-Rahman al-Birr dan Abd al-Khaliq Hasan asy-Syarif, Masul Qisim Nasyr ad-Dakwah (Ketua bahagian penyebaran dakwah) Jamaah Ikhwan Muslimin.
Maznah Daud at 12:11 AM

Wednesday, November 19, 2014

Jihad di Syria membelakangi syariat

Pusat Antarabangsa bagi Penyelidikan Radikal di King's College London menganggarkan lebih daripada 12,000 rakyat asing dari 74 negara pergi dan berjuang dengan pihak pemisah di Syria, dengan antara 60 dan 70 peratus adalah dari negara Asia Barat dan 20 hingga 25 peratus dari negara Eropah, manakala selebihnya dari Asia Tenggara.
Rakyat Malaysia juga dilaporkan terbabit dengan pejuang pemisah berkenaan, apabila mereka pergi ke Syria kononnya atas tiket jihad. Namun, ramai yang masih ragu dengan konsep jihad seperti yang didakwa. Wartawan BH, Rohaniza Idris mewawancara Mufti Wilayah Persekutuan, Dr Zulkifli Mohamad al-Bakri untuk mendapatkan penjelasan mengenai jihad dan sama ada jihad di Syria dan Iraq dalam keadaan sekarang dibolehkan dalam Islam.

PENYERTAAN rakyat negara luar berperang di Syria merosakkan keadaan negara yang sedang bergolak. - Foto hiasan
Wartawan (S): Apakah yang dimaksudkan dengan jihad?
Dr Zulkifli (J): Jihad dari sudut bahasa adalah masdar kepada jahada, yujahidu, jihadan dan mujahadatan. Perkataan ini berasal daripada perkataan jahada, yajhadu dan jahdan. Jihad dan mujahadah bererti mencurahkan tenaga bagi menentang musuh. Terdapat tiga bahagian dalam jihad iaitu jihad melawan musuh, jihad melawan syaitan dan jihad melawan nafsu. Ketiga-tiga bahagian ini termasuk dalam ayat 78, surah al -Hajj yang bermaksud: "Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya". Dalam al-Fiqh al-Manhaji menyebut Jihad dalam bahasa Arab ialah kata terbitan daripada jaahada bermaksud berusaha gigih untuk mencapai sesuatu matlamat.
Jihad mengikut istilah syariat Islam ialah berusaha gigih untuk menegakkan sebuah masyarakat Islam dan meletakkan kalimah Allah di tempat yang tertinggi, seterusnya membawa syariat Allah untuk memimpin seluruh alam.
Secara keseluruhannya jihad bererti seseorang Islam itu mencurahkan tenaga dan kekuatan bagi menentang kejahatan dan membuang kebatilan bermula daripada membuang kejahatan dalam diri dengan menolak godaan syaitan. Jihad juga bererti menentang kejahatan yang berlaku dalam masyarakat sekeliling yang mana ia berada sekadar mana yang termampu.
S: Adakah kategori bagi jihad?
J: Jihad ini boleh dibahagikan kepada jihad pendidikan - penyebaran kesedaran Islam dan menolak segala salah faham yang menghalang manusia daripada beriman dan memahami hakikat Islam yang sebenar.
Jihad dengan menyumbang harta benda untuk menampung keperluan ke arah pembentukan sebuah negara Islam yang diimpikan. Jihad peperangan berbentuk menyerang iaitu apabila masyarakat Islam berdepan dengan serangan musuh yang cuba menggugat Islam.
Jihad kerahan tenaga ketika musuh menyerang negara Islam dan menggugat agama, bumi dan kebebasan beragama umat Islam.
Dengan ini pengertiannya merangkumi semua kategori jihad ialah berusaha sedaya upaya untuk memartabatkan syariat Allah dan menyebarkan kalimah-Nya ke seluruh muka bumi.

MUFTI Wilayah Persekutuan, Dr Zulkifli Mohamad al-Bakri. - Foto Nurul Syazana Rose Razman
S: Bagaimana dengan keghairahan sesetengah orang Malaysia yang berjuang dan berjihad di Syria?
J: Ramai tokoh tidak mengizinkan umat Islam dari negara lain berjihad di bumi Syria terutama dalam keadaan sekarang, situasi huru-hara di sana. Ketua Rabitah Ulama Idlib di Syria, Sheikh Abdullah Musthafa Rahhal berpendapat, ramai generasi muda dari Malaysia dan Indonesia yang terbabit berjihad di Syria tidak mengikut cara jihad dalam Islam. Malah, Sheikh Abdullah menyatakan generasi muda juga tidak benar-benar faham bahasa Arab dan keadaan semasa di sana sehingga mendedahkan mereka kepada manipulasi kumpulan Negara Islam Iraq dan Jajahannya (IS) yang sebenarnya datang dari luar Syria atas sebab dan perjuangan yang kabur walaupun mendakwa atas nama jihad.
Semangat berkobar-kobar apabila dibakar dengan jihad mendorong mereka untuk menyertai kumpulan yang sebenarnya tidak berjihad atas nama Islam.
Generasi muda dari Malaysia dan Indonesia dinasihatkan tidak menyertai peperangan di Syria kerana dikhuatiri terpesong. Sheikh Abdullah juga menyatakan situasi di Syria, walaupun datang dengan tujuan yang baik dan semangat yang berkobar-kobar, niat mungkin terpesong kerana dangkal dengan selok-belok dan situasi di Syria sehingga mendorong mereka terjebak dalam kancah peperangan yang tiada kaitan dengan jihad.
Malah, Sheikh Abdullah menyatakan ISIL menggunakan nama ulama palsu yang sebenarnya datang dari negara lain termasuk Russia dan Iran atas tujuan yang tidak jelas statusnya.
Tokoh ulama terkenal Syam, Syeikh Usamah Rifaie pula menyatakan tidak perlu pemuda dari Malaysia menyertai misi jihad, sebaliknya lebih baik membantu misi kemanusiaan untuk memberikan makanan, minuman dan ubat-ubatan.
Nadir Mudir Maahad al Fatah Islami, Syeikh Muhammad Muwaffaq al-Murabi berpendapat tidak patut pemuda Malaysia datang ke bumi Syria berperang, tetapi lebih utama memberi bantuan kemanusiaan. Ulama Syria sendiri iaitu Syeikh Muhammad Husin Kanu juga menyatakan pendapat yang sama bahawa orang Islam di Malaysia bahkan dari negara lain tidak perlu terbabit berjihad di bumi Syria.
Pengerusi Gabungan Institusi Pondok, Tahfiz dan Ilmuan Islam, Dr Abdul Aziz Hanafi, menyokong kenyataan dikeluarkan Syeikh Abdullah Musthafa dan menyeru belia Malaysia jangan ghairah mendengar seruan jihad sedangkan mereka mungkin membunuh dan merosakkan lagi keadaan negara sedang bergolak itu.
S: Apa pandangan Dr sendiri berhubung perkara ini?
J: Pada saya berdasarkan pengamatan dan perbincangan dengan NGO Islam yang terbabit secara langsung membantu dan melaksanakan misi kemanusiaan di bumi Syria, jelas menunjukkan bahawa yang utama dan lebih penting adalah memberikan bantuan makanan, minuman dan pakaian serta ubat-ubatan berbanding berjihad di sana.
Antara asas kukuh yang perlu difahami umat Islam adalah Fiqh Aulawiyyat (Fiqh Keutamaan), memulakan dengan berbakti dan berkhidmat kepada ibu bapa adalah diutamakan berdasarkan hadis bermaksud "Datang seorang lelaki kepada Nabi SAW, lalu ia meminta kebenaran daripadanya untuk berjihad. Maka Baginda bertanya kepadanya: "Adakah ibu bapa engkau masih hidup? Dia menjawab: Ya! Baginda bersabda: "Maka hendaklah berbakti kepada kedua-duanya dikira engkau berjihad."
Berbuat baik kepada ibu bapa lebih baik daripada jihad. Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua-dua ibu bapa seperti dinaskan dalam al-Quran, Surah al-Isra ayat 23 bermaksud: Dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepada-Nya semata-mata dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa.
Sayid Qutub dalam Fi Zilal al-Quran berkata: "Hubungan pertama selepas hubungan akidah adalah hubungan keluarga. Oleh kerana itu, penjelasan ayat ini menghubungkan kewajipan berbuat baik kepada ibu bapa dengan kewajipan menyembah Allah SWT untuk menerangkan betapa tingginya nilai berbuat baik kepada ibu bapa itu di sisi Allah SWT.
Suasana di Syria sekarang yang mempunyai pelbagai puak dan pertempuran berlaku sesama sendiri, maka sepatutnya umat Islam menghindarinya dan memelihara darah mereka.
Isu kebuluran kerana kekurangan makanan dan ubat amat mendesak kepada jutaan rakyat Syria. Justeru, bantuan dengan menyumbangkan wang bagi membeli barangan berkenaan lebih diutamakan.
Menimba ilmu dan membabitkan diri dalam pelbagai bidang dan cadangan ilmu adalah penting lebih-lebih lagi untuk menyelesaikan isu kecelaruan pemikiran hasil daripada serangan al-Ghazwul Fikri.
Ulama Syria begitu bertegas yang keperluan utama adalah bantuan kemanusiaan bukan dengan jihad.
Sejarah Rasulullah SAW di Kota Makkah dan Madinah juga cukup menjadi bukti bahawa keputusan mengenai jihad hanya berada di bawah kuasa pemimpin dan tidak harus untuk menjerumuskan orang Islam ke dalam bahaya yang akibatnya tidak diingini.
Marilah kita bersama-sama berganding bahu dalam menegakkan syiar Islam dengan penuh hikmah yang disulami dengan ilmu serta dada yang penuh dengan sifat terbuka dan toleransi. Jauhkan diri kita daripada terikut-ikut tanpa memahami akan sesuatu dengan jelas.

BANTUAN kemanusiaan seperti perubatan lebih diperlukan di Syria. - Foto hiasan
S: Bagaimana pula dengan perjuangan IS, apakah pandangan Dr?
J: Baru-baru ini kita dikejutkan dengan satu kumpulan yang menggelarkan diri mereka Negara Islam Iraq dan Jajahannya atau Negara Islam Iraq dan Syria (IS). Mereka ini mendakwa adalah negara Islam, negeri yang diiktiraf dan aktif berjihad dengan kumpulan militan di Iraq dan Syria. Kumpulan ini mengisytiharkan atas nama agama berkuasa ke atas semua umat Islam dan bercita-cita membawa banyak negara Islam yang ada di seluruh dunia bersama.
Mereka memperkenalkan pemusatan politik Khalifah yang bermula dengan wilayah berdekatan di jajahan mereka termasuk Jordan, Israel, Palestin, Lubnan, Kuwait, Cyprus dan kawasan di selatan Turki termasuk Hatay.
Kumpulan ini pada asalnya dianggotai pelbagai kumpulan Sunni termasuk pertubuhan yang terdahulu, seperti Majlis Mujahidin Shura, Negara Islam Iraq (IS) dan Al-Qaeda di Iraq (AQI).
Berita mutakhir melaporkan bahawa Abu Bakar al-Baghdadi kini dilantik sebagai pemimpin Khalifah di IS. Pada 26 Jun lalu, mereka mengisytiharkan kewujudan semula kerajaan Khalifah selepas ia dimansuhkan sejak kewujudan Empayar Uthmaniah pada tahun 1924.
Rabitah Ulama Syam dalam reaksinya menyatakan kewujudan IS adalah fitnah dan mempunyai agenda peribadi. Mereka mengajak umat Islam menyertai mereka untuk setia kepada seorang lelaki.
Ulama berkenaan mahu fitnah itu dihentikan sebelum menjadi besar dan tindakan itu bahaya pada peringkat dalaman dan imej jihad. Ini mewujudkan musuh baharu pada peringkat antarabangsa terhadap mujahid dan rakyat Syria.
Berdasarkan pandangan dan pendapat ulama, maka saya berpendapat yang sama iaitu sokongan dan dokongan terhadap kelompok IS adalah bercanggah dengan Syariah Islam yang sebenarnya.
Melihat kepada syarat Khilafah Islamiah seperti dinukilkan oleh Imam al-Mawardi di dalam al-Ahkam al-Sultaniah jelas menunjukkan IS tidak menepati syarat dalam pelaksanaan negara Islam atau Khalifah. Umat Islam di Malaysia hendaklah menjauhi kumpulan ini dan tidak perlu memberikan sebarang bantuan serta kerjasama.
S: Mengapa sokongan tidak boleh diberikan kepada ISIL dan ISIS?
J: Mengikut pendapat ulama Syam, IS bukan setakat bercanggah dengan syariat Islam, tetapi mereka juga mencipta fitnah baharu dan melakukan kejahatan dalam negara. Antaranya menceroboh Syria dan memperbodohkan mereka dengan mengisytiharkan negara tanpa kehadiran sebenar mana-mana komponen yang realistik atau mana-mana kesahihannya. Pencerobohan dilakukan tanpa nasihat atau kelulusan mana-mana rakyat tempatan, ulama dan tanpa menghubungi sesiapa di negara itu.
Tuntutan monopoli Islam kepada mereka dan menuduh orang lain bodoh, pengkhianat dan menghina mana-mana orang yang tidak menyertai mereka. Mereka juga melampau dengan menuduh orang lain kufur dan menguji orang padanya untuk membuktikan mereka kufur sehingga mereka terpaksa mengaku kafir.
Mereka juga menuduh sesiapa yang tidak setuju dengan mereka sebagai pengkhianat dan kufur walaupun orang berkenaan dimuliakan dan lebih awal berjihad.
Paling menyedihkan mereka menjadi duri dalam daging dengan bertempur di belakang bertujuan meluaskan wilayah mereka dengan mengambil tanah mujahid .
Jika mereka gagal menguasai satu-satu kawasan, mereka sengaja mengaku kawasan berkenaan hak mereka dan mengalihkan arah mujahid daripada memerangi tentera Assad.
Tokoh ulama terkemuka, Prof Dr Yusuf Al-Qaradawi membuat pengumuman bahawa pemerintahan Khalifah Islam diwujudkan IS adalah melanggar undang-undang syariah. Seorang ulama pakar Maqasid Syariah dari Maghribi, Prof Dr Ahmad al-Raysuni, pula menyatakan pengumuman IS hanyalah sebuah angan-angan, fatamorgana dan mimpi yang sebaiknya perlu ditinjau dari sudut realiti ilmiah mahupun syariah.
Pengerusi Gerakan Nahdah dan anggota Majlis Penasihat Kesatuan Ulama Sedunia, Syeikh Rashid Ghannoushi pula mempertikaikan penubuhan negara Islam di bawah IS kerana membawa tindakan yang zalim dan kejam tanpa sebarang pertimbangan sehingga mengorbankan ramai orang ramai. Penasihat Mufti Mesir, Dr Ibrahim Najm yang menjadi jurucakap Darul Ifta' Mesir pula berkata, sesiapa yang menyertai kumpulan IS adalah haram pada hukum syarak kerana mengakibatkan kehancuran negara dan gambaran yang buruk terhadap Islam pada pandangan dunia. Malah, Darul Ifta berpendapat IS tersasar dalam perjuangannya bagi menghalalkan tindakan menumpahkan darah dan mereka dianggap golongan pengganas yang menggerunkan sehingga boleh menyebabkan banyak kemaslahatan bagi pihak musuh Islam yang sudah pasti mengambil kesempatan.
Berdasarkan kepada pandangan dan pendapat tokoh ulama, maka saya berpendapat yang sama iaitu sokongan dan dorongan terhadap IS ini bercanggah dengan syariah kerana mereka tidak menepati pelaksanaan negara Islam.