Tuesday, November 20, 2012

Siri (1) Disiplin Tarbiah Pada Marhalah Terbuka

Tulisan: Sheikh Mohamed Hamed Elawa
Terjemahan: UsTACZ

Dengan kurnia Allah s.w.t. dakwah ini telah melangkah ke marhalah penting dalam sejarahnya, iaitu situasi kemudahan dan keterbukaan dalam amal dan harakah (dalaman dan luaran) tanpa halangan atau kekangan masa lampau. Di antara Disiplin Tarbiah dalam marhalah ini ialah:

1) Memastikan terlaksananya makna Rabbaniah, fokus kepada sudut imani dan ta'abbudi dalam tarbiah.
2) Mengambil berat tentang pembinaan dan tarbiah hingga lahirnya paksi tarbiah yang kuat dan berkesan di kalangan pendokong dakwah.
3) Meningkatkan kemampuan anggota jemaah membawa ruh tarbiah secara praktikal serta fokus kepada kemahiran-kemahiran yang diperlukan dalam marhalah ini.
4) Bahawa perluasan medan pelaksanaan mewajibkan kita lebih prihatin terhadap pentarbiahan anggota secara lebih mendalam.
5) Memastikan berlaku keseimbangan di antara harakah dakwah dan takwin dalaman.
6) Perhatian serius mesti dilakukan agar berlaku proses penyempurnaan sifat tarbawiyyah anggota untuk merealisasikan qudwah secara praktikal.
7) Mengaktifkan wasilah-wasilah tarbiah dan menjaga agar ia berperanan disamping berusaha mengembangkan mekanisma dan kaedah pelaksanaannya.
8) Berusaha memantapkan lagi Manhaj Tarbiah supaya lebih berkesan dan membina; releven dengan situasi terkini yang dilalui jemaah.

Kita berdoa kepada Allah s.w.t. agar memberi taufiq, bantuan dan tunjukajarnya kepada ikhwah dan akhawat sekalian disamping mengikat hati kita semua di atas taqwa, meneguhkan AgamaNya di bumi dan sesungguhnya DIA amat mendengar akan permohonan hamba-hambaNya....

No comments: