Wednesday, September 30, 2009

BAGAIMANA SEORANG MUKMIN MENDAPATKAN KEMANISAN IMAN?

"Tiga perkara yang apabila terdapat di dalam jiwa seseorang, maka dia akan merasai kemanisan Iman: Bahawa Allah swt dan RasulNya saw terlebih kasih kepadanya dari segala yg lain, Dia mencintai seseorang tiada lain kecuali kerana Allah swt, Dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci dicampakkan ke dalam api." (Hadis Riwayat al-Bukhari)

Manhaj amali ini menetapkan tiga perkara dasar untuk mendapatkan kemanisan Iman.....
1) Cinta yang murni khusus hanya untuk Allah swt dan RasulNya saw.
2) Persaudaraan yg benar kepada jamaah kaum muslimin.
3) Kebencian terhadap sumber-sumber kekufuran dengan segala macamnya dan menjauhi mereka yg sesat.
(1)
Cinta yang tulus hanya untuk Allah swt dan RasulNya

Setiap muslim mesti bertanya dirinya sendiri kenapa cinta dan kesetiaan diserahkan hanya untuk Allah ta'ala dan RasulNya saw?

Hal ini disebabkan faktor-faktor berikut:
Kerana Allah swt satu-satunya sang pencipta bagi seluruh alam ini; termasuk manusia dan jin.
Kerana Allah swt telah menganugerahkan ke atas seluruh makhlukNya nikmat sama ada yang zahir maupun batin.
Kerana Dia-lah Allah swt yang menundukkan seluruh makhlukNya untuk kemaslahatan manusia.
Kerana Dia-lah Allah swt yang telah menetapkan hukum dan manhaj sesuai dengan kudrat manusia.
Kerana Dia-lah Allah swt yang menjawab permohonan orang yang mengalami kesempitan sehingga terhindar ia dari mara bahaya dan keburukan dari manusia.
Kerana seluruh makhluk memerlukan Allah swt dan Dia-lah satu-satunya tempat pergantungan dalam semua keadaan.

Sila rujuk......
*Surah Ibrahim ayat:32-34 dan Surah an-Naml ayat:59-64

Menyerahkan rasa cinta kepada Rasulullah saw kerana dia adalah orang yang paling berhak mendapat cinta dan kesetiaan

Nabi Muhammad saw merupakan orang yang paling berhak mendapatkan cinta dan kesetiaan kerana baginda adalah manusia yang sempurna yang terpelihara dari kesalahan dan suci dari perbuatan dosa.

Ketaatan kepada Rasulullah saw merupakan ketaatan kepada Allah swt.
Kerana Sunnah Rasulullah saw menduduki tingkatan kedua dalam dasar hukum Islam selepas al-Quran.
Kerana Rasulullah saw adalah 'qudwah hasanah' bagi orang-orang beriman.
Kerana baginda saw telah melaksanakan amanah risalah dengan sempurna, memberi nasihat untuk seluruh ummah, telah berjihad di jalan Allah swt dengan jihad yang benar.... sehingga Islam tegak di Jazirah Arab sebagai Daulah Islam...
Baginda saw berhak mendapatkan cinta dan kesetiaan kerana baginda adalah penerang yang memberi cahaya kepada seluruh alam semesta dengan izin Allah swt, baginda adalah pencetus kasih sayang Allah yang memberikan petunjuk kepada manusia... Maha Benar firman Allah swt yang telah disampaikan dalam salah satu ayatNya:

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا

"Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah saw suri teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah swt dan hari akhirat dan dia banyak mengingati Allah swt (berzikir)." (Surah al-Ahzab ayat: 21)

** Surah al-Ahzab ayat: 45-46, Surah al-Anbiya' ayat: 107, Surah al-Qalam ayat: 4, Surah Ali Imran ayat: 31 dan Surah an-Nisa' ayat: 65

Cukuplah itu semua menjadikan Rasulullah saw sebagai manusia termulia, terhormat dan terunggul, sentiasa berada dalam kebaikan.... Sesungguhnya Allah swt telah mengangkat darjat baginda saw di alam semesta. Allah swt menjadikan Rasulullah saw sebagai pemimpin seluruh generasi manusia dan baginda saw telah dimuliakan Allah swt di atas seluruh manusia....

Semoga kasih sayang Allah swt terlimpah kepada Al-Bushiri ketika beliau berkata:

Sesungguhnya kemuliaan Rasulullah saw tidak terbatas,
Tidak ada orang yang mampu menggambarkan kemuliaannya,
Puncak ilmu manusia hanya mengatakan baginda saw adalah manusia biasa,
Sesungguhnya Rasulullah saw adalah sebaik-baik makhluk yang Allah swt ciptakan...


Berbagai hal yang dapat dirasakan oleh lautan cinta dan kebahagiaan yang indah bersama Rasulullah saw

Apabila kita perhatikan setiap lembaran sejarah, maka akan kita dapati cerita-cerita tentang kehebatan generasi awal Islam. Mereka adalah para sahabat Rasulullah saw serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik... Pastinya kita akan memperolehi buah-buah yang manis dari rasa cinta dan ketaatan yang dilakukan oleh mereka terhadap Rasulullah saw...
Pastinya kita dapat melihat bagaimana para sahabat mencium bau wangian hasil cinta kasih kepada Rasulullah saw dan bagaimana mereka merasai nikmat serta lazatnya iman.....

Ada sebuah kisah yang cukup terkenal menyebutkan bahawa seorang pemuda bernama Junaid; dia dikenali sebagai seorang yang luas ilmunya dan kuat beribadat. Ketika dia merasakan dalam jiwanya kenikmatan dan kelazatan ibadat serta ketaatan, beliau lantas berkata dengan penuh kegembiraan, "Seandainya para raja mengetahui nikmat yang kami rasai pastilah mereka akan menghentam kami dengan pedang untuk merebut nikmat tersebut." Seolah-olah beliau ingin mengatakan, "Sesungguhnya para raja di dunia ini meskipun mereka merasai nikmatnya kekuasaan dan kerajaan, mereka belum pernah merasai nikmat hakiki yang diraih oleh orang-orang yang dicintai Allah swt ketika mereka sedang bermunajat kepada-Nya secara suci dan lurus serta ibadat mereka yang khusyuk."

Bacalah kisah Tsauban maula Rasulullah saw sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Baghawi bahawa beliau sangat mencintai Rasulullah saw. Sehingga suatu hari dia datang kepada Rasulullah saw sedang raut wajahnya berubah. Maka Rasulullah saw lantas bertanya kepadanya: "Apa yang membuatmu kelihatan berubah?" Maka Tsauban menjawab: "Wahai Rasulullah saw ! aku tidak mengalami apa-apa penyakit atau terluka, ini disebabkan apabila aku tidak melihatmu aku merasakan diriku mengalami kekeringan yang amat sangat (dan ia tidak akan hilang) sehingga aku dapat bertemu denganmu. Kemudian setelah melihatmu maka aku teringat negeri akhirat dan aku merasa takut apabila kelak tidak melihatmu, kerana darjatmu diangkat bersama para nabi2. Sedang diriku apabila aku masuk syurga maka kedudukanku berada di bawah kedudukanmu, sedangkan apabila aku tidak masuk syurga, maka aku tidak akan pernah melihatmu selamanya." Maka turunlah ayat Allah swt dari surah an-Nisa' ayat 69 bermaksud:

"Barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat dari Allah terdiri daripada para nabi, para shiddiqin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang solih. Dan mereka itulah teman yang paling baik."

Al-Baihaqi meriwayatkan bahawa ketika orang-orang kafir musyrikin membawa keluar Zaid bin Datsnah ra dari tanah haram untuk dibunuh dengan cara direjam dengan batu hingga mati dan diletakkan di bawah terik matahari bersama dengan Khubaib bin Adi al-Ansori. Kedua-duanya saling mewasiati tentang kesabaran dan tsabat terhadap siksaan serta kesukaran yang dihadapi. Kemudian Abu Sufyan -pada masa itu dia masih musyrik- berkata kepada Zaid: "Aku bertanyamu dengan bersumpah, demi Allah wahai Zaid... Apakah engkau suka apabila Muhammad sekarang berada di tempatmu untuk dipotong lehernya, sedangkan engkau aman di tengah keluargamu?" Maka Zaid menjawab: "Demi Allah! Aku tidak rela Muhammad saw sekarang sedang memijak duri sedangkan aku duduk bersenang linang di tengah keluargaku." Lantas Abu Sufyan berkata: "ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا"

"Aku tidak pernah melihat seorang yang mengasihi seorang yang lain seperti kasihnya sahabat Muhammad kepada Muhammad."

Al-Hafizh ar-Zarqani berkata... 'Dan disebutkan dalam satu riwayat yang lain... Sesungguhnya mereka bertanya kepada Khubaib sambil bersumpah dengan nama Allah swt, lalu Khubaib menjawab: "Demi Allah! Aku sekali-kali tidak suka apabila Rasulullah saw menjadi tebusanku meskipun itu hanya sebatang duri yang mencucuk di kaki baginda saw."

Zaid dan Khubaib radiallahu 'anhuma lebih memilih mati dari membiarkan Rasulullah saw tertimpa musibah sekalipun ia hanya kecederaan yang kecil.

Al-Baihaqi dan Ibnu Ishaq meriwayatkan... Sesungguhnya Nusaibah binti Ka'ab Al-Ansori ra ketika bapanya, bapa saudara dan suaminya terbunuh sebagai syuhada' dalam perang Uhud, ketika mendapat berita kematian mereka beliau berkata: "Apa yang sedang berlaku kepada Rasulullah saw?" Yang dimaksudkan ialah tentang tentang keselamatan Rasulullah saw. Maka para sahabat berkata: "Segala puji bagi Allah, sesungguhnya baginda berada dalam keadaan selamat insyallah sebagaimana yang engkau inginkan." Maka Nusaibah berkata: "Perlihatkan baginda kepadaku hingga aku dapat melihatnya." Demi dilihat Rasulullah saw, maka Nusaibah berkata: "Semua musibah yang menimpa diriku -kematian 3 orang yang dikasihi- setelah dirimu adalah kecil wahai Rasulullah saw!" .....

Ibnu Asakir meriwayatkan dengan sanad jayyid daripada Bilal bin Rabah ra ketika beliau tinggal di daerah Badariya -nama tempat dekat Syam- dia bermimpi melihat Nabi saw setelah wafatnya baginda. Dalam mimpi itu Rasulullah saw berkata kepada Bilal: "Betapa keringnya keadaan wahai Bilal? Maukah engkau sekarang datang mengunjungiku?" Maka Bilal bangun dalam keadaan sedih dan takut. Maka dia segera mengenderai kuda dan pergi menuju ke Madinah. Kemudian dia segera menuju ke maqam Nabi saw dan menangis sambil bercucuran air matanya.

Kemudian Bilal pergi menemui Hasan dan Husain ra. Maka Bilal segera memeluk dan mencium mereka berdua. Berkatalah Hasan dan Husain kepada Bilal: "Kami sangat rindu ingin mendengar kembali azanmu yang pernah engkau kumandangkan dahulu semasa hayat Rasulullah saw di masjid." Maka di atas masjid tempat yang dahulu pernah digunakannya untuk mengumandangkan azan, Bilal berdiri. Tatkala Bilal meneriakkan azan Allahu Akbar Allahu Akbar, bergoncanglah kota Madinah. Ketika Bilal mengucapkan asyhadu alla ilaha illallahu, maka Kota Madinah semakin hiruk pikuk. Dan ketika sampai kepada lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah maka keluarlah kaum wanita dari lorong-lorong di Madinah seraya berteriak dan berkata: "Mungkinkan Rasulullah saw kembali dibangkitkan dari kuburnya?"

Dan hari itu menyaksikan kaum lelaki dan wanita paling ramai keluar menangis kerana rindu dan cinta kepada Rasulullah saw....

Monday, September 21, 2009

SELAMAT HARI RAYA


SEMOGA IBADAT KITA SEMUA DIMAQBULKAN OLEH ALLAH SWT
& SEMOGA BEKALAN TAQWA YANG DIPEROLEHI SEPANJANG RAMADAN DAPAT MEMANDU KITA SEPANJANG 11 BULAN MENDATANG

Monday, September 7, 2009

Puasalah Nescaya Kamu Jadi Sihat


Sabda Rasulullah saw:
صوموا تصحوا
"Berpuasalah kamu, nescaya kamu akan jadi sihat."

Lihat sahaja kepada saranan Rasulullah saw di atas betapa baginda amat prihatin terhadap kesihatan umatnya. Dengan berpuasa kita akan sihat.

Menjadi hikmat yang besar mengapa Allah swt mewajibkan setiap muslim berpuasa sebulan Ramadhan. Allah swt yang menciptakan insan, Dia maha mengetahui apa yang baik dan apa yang memudharatkan insan. Dalam setahun insan perlu berpuasa selama sebulan (sama ada 29 @ 30 hari). Alat pencernaan insan perlu direhatkan dalam tempoh yang tertentu untuk mengembalikan kecergasannya; seumpama motosikal yang kita tunggang juga perlu di'service' dalam masa yang ditentukan. Hayat motosikal tidak akan lama kalau ditunggang tanpa service. Hal yang sama berlaku kepada makhluk bernama insan ini.

Imam Syahid Hasan al-Banna (ISHAB) pernah menyebutkan: الصحة تاج المرء
"Kesihatan itu adalah mahkota seseorang." Akan hilang keselesaan dan keceriaan bila seseorang terkena penyakit dan insan itu akan belanjakan harta yang ada di dalam simpanannya untuk mengembalikan kesihatannya secepat yang boleh. Namun kebiasaannya bila terkena satu-satu penyakit sukar untuk kembali pulih seperti sediakala. Lihat saudara-saudara kita yang terkena angin ahmar... sukar dipulihkan melainkan mereka yang dirahmati Allah swt.
Oleh itu menjaga lebih baik dari berubat. Maka puasa adalah salah satu method yang Allah swt fardhukan kepada insan muslim untuk menjaga dan memberi kesihatan sepanjang hayatnya insyallah....

Wallaahu A'lam....

Saturday, September 5, 2009

JOM BERSAMA MEMBANTU SAUDARA KITA

Klik, muat turun brosur1 & brosur2

Rujukan Kami : Q-10-3-10-27-04(30) 2009

Tarikh : 06 Ogos 2009 / 13 Syaaban 1430H

Kepada :

Yang Berbahgia/Dato’ /Datin/Tuan/ Puan,

PER: TAJAAN BERBUKA PUASA & SEDEKAH KEPADA YANG LEBIH MEMERLUKAN

Semoga tuan/puan berada dalam lindungan Allah SWT dan diberi kesihatan dan kesejahteraan.

Ramadhan menjenguk lagi. Dan kedatangannya memang dinanti. Inilah masa yang paling sesuai untuk merebut ganjaran pahala yang berlipat kali ganda tanpa diganggu-gugat oleh syaitan dan iblis, hanya nafsu yang perlu dikawal.

}Firman Allah SWT yang bermaksud: {Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelas an mengenai petunjuk itu dan pembeza (di antara yang hak dan yang batil)}. [Al-Baqarah: 185]

Ibadat memberi makan bagi orang yang berbuka, akan menjadi asas kepada banyak ibadat-ibadat lain, rahmat dan kasih sayang terhadap sahabat yang diberi makan, akan melahirkan majlis para solihin, yang mengharapkan pahala di atas ketaatan, yang dikuatkan dengan makanan yang disedekahkan tadi.

}Firman Allah SWT: Maksudnya: {Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. (Mereka berkata:) Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keredhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih. Sesungguhnya kami takut akan (azab) Tuhan kami pada suatu hari yang (di hari itu) orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu, dan memberikan kepada mereka kejernihan (wajah) dan kegembiraan hati. Dan dia memberi balasan kepada mereka kerana kesabaran mereka (dengan) syurga dan (pakaian) sutera.} [Al-Insan: 8-12].

Pertubuhan Jamaah Islah Malaysia (JIM) akan menganjurkan projek rayuan Ramadhan dan sedekah kali ke 11 untuk membantu umat Islam yang ditindas, ditimpa bencana alam, dilupakan dan mereka yang berjihad di jalan Allah SWT. Antaranya di Sudan, Palestin, Mindanao, Selatan Thailand, Afghanistan, Sri Lanka, Indonesia, Kemboja, Hidayah Centre dan lain-lain. Kami amat mengharapkan penyertaan umat Islam di Malaysia dalam menjayakan projek ini. Hasil sumbangan tuan/puan akan diagihkan bagi membantu mereka yang memerlukan.

Sabda Rasulullah SAW sewaktu menaiki mimbar di Madinah: Maksudnya: "Sangat malang, orang yang berkesempatan melalui Ramadhan tetapi tidak diampunkan dosanya". [HR: Ibnu Khuzaimah, al-Baihaqi]


Oleh itu, janganlah kita melepaskan peluang yang hanya datang sekali dalam setahun. Marilah kita bertekad dan berazam untuk memperuntukkan waktu dan masa kita dengan amal ibadat bagi merebut peluang ganjaran pahala yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya.

Bersama-sama ini disertakan brosur untuk edaran di tempat tuan/puan. Sebarkanlah kepada rakan, sahabat dan kenalan di pejabat atau kepada individu yang dikenali. Untuk makluman, brosur ini boleh juga didapati dari laman web: http://rayuan- ramadhan. jim.org.my/

Segala amal yang baik harus didokongi kerana ianya adalah amalan yang soleh dan diberkati Allah. Semoga segala sumbangan kita pada bulan Ramadhan yang mulia ini diterima sebagai amal soleh demi mendapat keredhaan dan keampunan Ilahi serta pembuka jalan bagi kita ke pintu syurga. Dan semoga Allah memberkati usaha kita semua.

Kasihilah untuk saudara kita apa yang kita kasihi untuk diri kita sendiri…

Sekian, wassalam.

Yang menjalankan amanah,

(HJ. IBRAHIM BIN MOHAMAD)

Pengarah Program

Rayuan Ramadhan / Sedekah JIM 1430H

+60341053159 @ +6041089669

TARIKH TAMAT: 19 RAMADHAN 1430H / 09 SEPTEMBER 2009
(Penyertaan yang diterima selepas tarikh tutup dimasukkan sebagai sedekah)
Terima kasih diucapkan kepada semua penderma budiman yang telah menghulurkan sumbangan kepada mereka yang lebih memerlukan. Mudah-mudahan sumbangan kecil kita ini dapat mengurangkan keperitan, kesusahan dan kesengsaraan umat Islam yang lebih memerlukan ini. Dan semoga Allah meredhai serta memberkati amal soleh anda ini.
JOM INFAQ...

Sumbangan boleh dibuat melalui PO/MO/Cek/Tunai yang dideposit ke akaun:

1. Bank Muamalat Malaysia Berhad 1403-0000391- 713
2. Bank Islam Malaysia Berhad 1211-3010005-797
Semua pembayaran atas nama "Pertubuhan Jamaah Islah Malaysia".
Pembayaran juga boleh dibuat secara online di JIM e-bazaar
Sila hantarkan atau fakskan bank in slip sumbangan saudara/i kepada:
SEKRETARIAT RAYUAN RAMADHAN 1430H
PERTUBUHAN JAMAAH ISLAH MALAYSIA
LOT 300.2, LORONG SELANGOR,
PUSAT BANDAR MELAWATI
53100 KUALA LUMPUR
No Faks: +60341071754 @ +60341086319

"BERSAMA HAYATI MAKNA RAMADHAN YG SEBENAR"

Sekian, wassalam.

Sekretariat Rayuan Ramadhan 1430H
Pertubuhan Jamaah Islah Malaysia (JIM)
Lot 300.2, Lorong Selangor,
Pusat Bandar Melawati,
53100 Kuala Lumpur.
Phone: +60341053159 @ +60341089669