Tuesday, April 28, 2009

PANDANGAN UMUM TENTANG KITAB ALLAH S.W.T. (2)

Ikhwah sekalian, jika seseorang membaca ayat-ayat Allah, nescaya dia akan dapati Al-Quran merangkumkan empat unsur secara umum di dalamnya:

Pertama adalah Aqidah Salimah (Aqidah yang Sejahtera)

Kitab Allah swt mengupas masalah keyakinan umat manusia. Manusia memang tidak dapat hidup tanpa keyakinan. Keyakinan adalah fitrah dalam diri manusia. Mengenai masalah ini, salah seorang ilmuan Barat berkata: "Jika saya ditanya, mengapa saya percaya kepada Tuhan, saya tidak mampu menjawab pertanyaan ini kecuali dengan jawapan yang sama ketika saya ditanya, mengapa saya makan, mengapa saya minum dan mengapa saya tidur. Demikian itu kerana makan, minum dan tidur adalah keperluan pokok bagi jasad saya. Begitulah halnya dengan iman @ aqidah, ia adalah keperluan pokok bagi spiritual saya."

Al-Quranul Karim datang untuk mengatur keperluan dasar spiritual manusia secara mudah dan sederhana. Kita boleh rangkumkan keyakinan-keyakinan yang dikemukakan dalam Kitab Allah, iaitu keimanan kepada Allah, hari pembalasan serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Itu adalah keyakinan yang mudah dan sederhana. Ia tidak mengandungi perkara pelik yang sulit untuk anda fahami. Al-Quranul Karim menginginkan agar anda benar-benar menyedari hakikat bahawa anda mempunyai kaitan dengan kekuatan yang mengelola alam semesta ini, kekuatan yang mengatur segala sesuatu dan kekuatan yang berkuasa atas segala sesuatu. Kekuatan tersebut dekat dengan anda, bahkan lebih dekat daripada diri anda sendiri.

Al-Quran menghendaki agar anda percaya kepada kehidupan spiritual. Kehidupan ini tidak berakhir dengan perpisahan nyawa dari jasad anda. Akan tetapi ada kehidupan lain di mana anda akan dihisab. Jika anda telah berbuat kebajikan, maka anda akan mendapat kebajikan pula, tetapi jika perbuatan yang anda lakukan tidak demikian, maka anda juga akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatan anda itu. Landasan dari semua itu adalah hendaknya anda beriman kepada Allah dan Hari Akhirat.

Di kala anda membaca Al-Quran pada ayat pertama surah al-Baqarah, anda akan bertemu dengan firmanNya: "Kitab (Al-Quran) ini tidak ada keraguan padanya. Sebagai petunjuk bagi mereka yang bertaqwa. (Iaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan solat, yang menafqahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka beriman kepada kitab (Al-Quran) yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat."
(Al-Baqarah: 2-4)

Setelah beberapa ayat kemudian, anda akan membaca keterangan yang menjelaskan tentang Allah swt. "Wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kamu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki bagi kamu; kerana itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui."
(Al-Baqarah: 21-22)

Setelah itu ada keterangan yang menjelaskan tentang hari pembalasan: "Maka jika kamu tidak dapat membuatnya dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah diri kamu sekalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir."
(Al-Baqarah: 24)


Al-Quranul Karim menggunakan gaya yang unik yang belum pernah digunakan oleh kitab-kitab aqidah. Anda dipertemukan dalam Al-Quran makna sederhana yang mudah difahami, yang dibangun di atas landasan fitrah manusia tanpa ada hal yang memberat-beratkan atau berlebihan. Al-Quranul Karim berbicara tentang fitrah manusia, bersih dari segala warna tindakan yang dibuat-buat. Ia tidak berbicara kepadanya berdasarkan falsafah, logik atau pandangan-pandangan teologis kerana semua itu adalah karya yang direka oleh manusia. Anda cukup memahami ketika anda membaca kitab Allah ini:

"Wahai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkita (dari kubur), maka ketahuilah sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setitis air mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditetapkan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan beransur-ansur kamu sampai kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai nyanyuk, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah ia, lalu menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.

Yang demikian itu kerana sesungguhnya Allah, Dialah Yang Haq, dan sesungguhnya Dialah yang menghidupkan segala yang mati dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Dan sesungguhnya hari qiamat itu pasti datang, tiada keraguan padanya, dan bahawasanya Dia membangkitkan semua orang di dalam kubur." (Al-Hajj: 5-7)

Sila rujuk juga ayat2 dari surah Ali-Imran: 26-27....

Wednesday, April 22, 2009

PANDANGAN UMUM TENTANG KITAB ALLAH S.W.T. (1)

Kita memohon kepada Allah swt agar mengurniakan kepada kita kecintaan keranaNya serta menempatkan kita di jalan mereka yang disabdakan oleh Rasulullah saw:

"Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat: 'Di manakah orang-orang yang saling mencintai kerana Aku? Pada hari ini Aku naungi mereka dengan keagungan-Ku, pada hari yang tiada naungan kecuali naungan-Ku."

Tujuan perbincangan tajuk ini agar dapat menjadi cahaya yang menerangi dakwah kita. Dakwah kita adalah dakwah yang mengajak kepada Al-Quran, sehingga perbincangan tersebut sekaligus merupakan pengarahan bagi para juru dakwah, di samping sebagai rangkuman berbagai pengarahan dalam kitab Allah.

Ramai di kalangan kita mereka yang sentiasa membaca Al-Quran, berusaha memahaminya, berpindah-pindah dari ayat ke ayat yang lain seolah-olah berpindahnya mereka dari sebuah taman ke taman yang lain sambil menikmati bunga-bunga yang amat mengasyikkan.

Di dalam hadis yang sahih Rasulullah saw bersabda:

أن النبي صلعم سئل : أي العمل أفضل؟ قال : الحال المرتحل . قيل : وما الحال المرتحل ؟ قال : صاحب القرآن يضرب من أول القرآن إلى آخره ومن آخره إلى أوله , كلما حل ارتحل

"Nabi saw ditanya: 'Amal apa yang paling utama?' Baginda menjawab: 'Al-Hallul Murtahil (orang yang singgah dan pergi).' Nabi saw ditanya lagi: 'Apa Al-Hallul Murtahil itu?' Baginda menjawab: 'Ahli Al-Quran. Dia membaca dari awalnya hingga akhirnya; dari akhirnya kembali ke awalnya. Setiap kali dia singgah, maka dia akan segera pergi."

Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud: "Jika saya membaca surah Alif Lam Haa Miim saya seolah-olah singgah dan menjelajah di kebun-kebun yang buah-buahannya matang." Hal tersebut disebabkan dalam surah itu terdapat ungkapan yang indah, bahasa yang elok serta anjuran dan ancaman.

Berkaitan 'orang yang singgah dan pergi' para ulama' mengatakan: "Jika seseorang telah mengkhatamkan Al-Quran, dianjurkan agar dia tidak mengakhiri bacaannya di situ, tetapi hendaklah dia mulai membaca Al-Fatihah dan beberapa ayat dari surah Al-Baqarah sehingga terjalin hubungan antara permulaan dan penutupan, setelah itu hendaklah dia berdoa sekehendaknya."

"Dan apabila hamba-hambaKu bertanya kepadamu tentang Aku, maka jawablah bahawasanya Aku adalah dekat. Aku memakbulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaKu, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahKu dan hendaklah mereka beriman kepadaKu, agar mereka selalu berada dalam kebenaran." (Al-Baqarah: 186)
Tuesday, April 14, 2009

Ziarah menziarahi dituntut daripada kita......


Assalamu'alaikum, bertemu kembali setelah lama tidak dapat duduk di meja komputer. Tidak dapatlah saya update-kan blog ini.

Bermula 6hb. April saya bermusafir ke UK buat kali kedua. Sekarang hari Selasa 14hb. April, saya singgah bermalam di Manchester bersama-sama student's di sini. Seronok juga bertemu dengan orang Malaysia di sini. Terasa keakrabannya. Di sini bagai satu keluarga besar Malaysia; keakraban bertambah dari hari ke hari, diikat oleh ukhuwwah Islamiyah. Ukhuwwah ini lebih kuat daripada ikatan atau pertalian darah, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. antara Ansar dan Muhajirin suatu ketika dahulu. Ia mengingatkan kita kepada keagongan Islam. Ukhuwwah Islamiyah adalah kekuatan kedua selepas kekuatan Aqidah. Semoga kegemilangan itu dapat dikembalikan oleh kita sekalian. Saya paparkan di sini gambar-gambar menarik untuk tatapan anda semua. 

Wassalam...

Sunday, April 5, 2009

Apakah Berbai'ah Kepada Jamaah Minal Muslimin Merupakan Bid’ah?

(Hal Al-Bay’ah Lil Jama’ah Minal Muslimin Hiyal Bid’ah?)

Bai’ah Menurut Arti Lughah

Berasal dari kata ba-ya-’a yang artinya menjual atau juga membeli. Dikatakan bi’tu-syai’in artinya syaraytuhu (aku telah menjualnya); ia juga bisa berarti isytaraytuhu (aku telah membelinya), sehingga ia memiliki arti ganda [1].

Juga dapat bermakna ketaatan, al-bay’ah (Malaysia: bai’ah atau bai’at) artinya al-mutaba’ah (mengikuti) wa ath-tha’ah (mentaati) [2]. Disebut Al-Bay’ah kerana kesediaan si penerima bay’ah tersebut untuk mengikuti dan taat [3].

Juga bererti akad atau janji, al-aqdu/al-’ahdu, sebagaimana dalam hadis disebutkan: "Dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar adalah kamu memerangi kaum yang ada perjanjian dengan kamu [4].

Ia juga dapat bererti gereja, al-bii’ah, sebagaimana dalam kitab Shahih Al-Bukhari, dalam bab “Ash-Shalatu fil Bi’ah (Hukum Shalat di dalam Gereja) [5]”

Bai’ah Dalam Al-Qur’an

Kedua makna bai’ah di atas dapat kita temui dalam Al-Qur’an Al-Karim, sementara makna yang ketiga kita dapatkan dalam Al-Hadis.

Dalam makna pertama (jual-beli), seperti dalam Surah Al-Baqarah 2/282 berikut ini:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mendiktekan, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan jujur dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu) jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya, janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya, yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan, jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Dalam makna kedua (ketaatan dan mengikuti perintah) terbahagi dua, iaitu bay’ah-nisa’ (hanya mendengar dan taat) sebagaimana dalam Surah Al-Mumtahanah 60/12 bermaksud:

“Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dalam Surah Al-Fath 48/10 dan ayat 18-nya bermaksud:

“Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia [6] kepada kamu Sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah, tangan Allah di atas tangan mereka [7], maka barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar.”

“Sesungguhnya Allah Telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat (waktunya) [8].”

Bai’ah Dalam As-Sunnah

Bai’ah yang disebutkan dalam As-Sunnah adalah sangat banyak, di antaranya adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis shahih dan hasan berikut ini:

1. “Tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh ALLAH SWT pada Hari Kiamat… dan orang yang telah mem-bai’ah seorang Imam lalu jika Imam itu memberi kepadanya maka iapun setia dan jika Imam itu tidak memberinya maka iapun tidak setia kepadanya. [9]”

2. “Barangsiapa mem-bai’ah seorang Imam lalu Imam tersebut memberikan buah hatinya dan menghulurkan tangannya, maka hendaklah ia mentaatinya sedapat mungkin dan apabila ada Imam lain yang menyainginya maka hendaklah mereka memukul leher Imam yang datang kemudian itu. [10]”

3. “Adalah Bani Isra’il dipimpin oleh para Nabi, tiap kali Nabi wafat, maka digantikan oleh Nabi berikutnya. Dan sesungguhnya tidak ada lagi Nabi selepasku, tetapi akan ada para Khalifah, mereka ramai jumlahnya. Para sahabat bertanya: Apa yang Anda perintahkan kepada kami? Nabi SAW bersabda: Patuhilah bai’ah pertama, berikanlah hak mereka, kerana ALLAH akan menanyakan kepada mereka apa yang menjadi tanggungjawab mereka. [11]”

4. “… Lalu apa yang anda perintahkan kepadaku wahai RasuluLLAH? Maka Nabi SAW bersabda: Penuhilah bai’ah yang pertama kerana itulah yang utama dan berikanlah pada mereka hak mereka, kerana sesungguhnya ALLAH SWT akan menanyakan pada mereka tentang tanggungjawab mereka. [12]”

5. “Barangsiapa mem-bai’ah seorang Amir tanpa bermusyawarah dengan kaum muslimin, maka tidak ada bai’ah baginya dan tidak ada bai’ah bagi yang mem-bai’ah-nya. [13]”

6. “Apabila di-bai’ah 2 orang Khalifah, maka bunuhlah Khalifah yang terakhir dari keduanya. [14]”

7. “Barangsiapa yang meninggal dan di lehernya tidak ada bai’ah maka ia mati dalam keadaan Jahiliyyah. [15]”

Bai’ah Boleh Dilakukan Kepada Selain Imamah-’Uzhma Pada Masa As-Salafus-Shalih

1. Sebahagian kaum muslimin mem-bai’ah Mu’awiyah – semoga ALLAH meredhainya - saat Ali bin Abi Thalib – semoga ALLAH meredhainya - masih menjabat sebagai khalifah yang sah [16], dan hal ini tidak diingkari oleh Nabi – semoga shalawat dan salam selalu tercurah pada baginda -, baginda hanya menyebut Ali – semoga ALLAH meredhainya - “lebih dekat pada kebenaran” [17].

2. Bahkan sebahagian Ulama yang tajam bashirahnya, menyatakan bahawa terdapat hikmah besar dari peristiwa peperangan di masa Ali – semoga ALLAH meredhainya - kerana dengan keluhuran & keluasan ilmunya sebagai sahabat generasi pertama kita dapat meletakkan dasar-dasar & kaedah-kaedah syariat yang amat berharga jika terjadi perselisihan antara 2 kelompok kaum muslimin serta hukum-hukum fiqh di sekitar peperangan antara sesama Ahli Kiblat [18].

3. Sebagian kaum muslimin ber-bai’ah pada Ummul Mu’minin Aisyah – semoga ALLAH meredhainya - dan berperang bersamanya melawan Khalifah Ali – semoga ALLAH meredhainya - dan Nabi – semoga shalawat & salam selalu tercurah pada baginda - tidak mencaci Aisyah – semoga ALLAH meredhainya - bahkan meminta Ali – semoga ALLAH meredhainya - agar memperlakukannya dengan lembut [19].

4. Sebahagian kaum muslimin juga mem-bai’ah Al-Hasan bin Ali – semoga ALLAH meredhainya - di masa pemerintahan Mu’awiyyah – semoga ALLAH meredhainya - masih berkuasa, dan tidak diingkari oleh para shahabat yang lainnya [20]. Dan Nabi – semoga shalawat & salam selalu tercurah pada baginda - menamakan kedua kelompok tersebut keduanya muslim, sebagaimana dalam sabdanya: “Cucuku ini adalah pemimpin pemuda Ahli Syurga, semoga ALLAH mendamaikan 2 kelompok kaum muslimin yang berselisih melalui dirinya. [21]”

5. Sebahagian kaum muslimin juga mem-bai’ah Yazid bin Mu’awiyah, sementara sebahagiannya mem-bai’ah Al-Husein bin Ali [22].

6. Kaum muslimin mem-bai’ah para tokoh selain Khalifah, seperti yang dilakukan oleh qabilah Nakha’i terhadap Al-Asytar, menjelang perang Shiffin [23].

Menolak Ber-Bai’ah Pada Penguasa Yang Sah Karena Sesuatu Hal Juga Tidak Diingkari Oleh As-Salafus-Shalih

1. Ali – semoga ALLAH meredhainya - berkata pada Sa’ad bin Abi Waqqash – semoga ALLAH meredhainya: “Ber-bai’ahlah Engkau!” Sa’ad menjawab: “Aku tidak akan ber-bai’ah sebelum orang-orang semua ber-bai’ah. Tapi demi ALLAH tidak ada persoalan apa-apa bagiku.” Mendengar itu Ali – semoga ALLAH meredhainya - berkata: “Biarkanlah dia.” Lalu Ali – semoga ALLAH meredhainya - menemui Ibnu Umar – semoga ALLAH meredhainya - dan berkata yang sama, maka jawab Ibnu Umar – semoga ALLAH meredhainya: “Aku tidak akan ber-bai’ah sebelum orang-orang semua ber-bai’ah.” Jawab Ali – semoga ALLAH meredhainya: “Berilah aku jaminan.” Jawab Ibnu Umar – semoga ALLAH meredhainya: “Aku tidak punya orang yang mampu memberi jaminan.” Lalu Al-Asytar berkata: “Biar kupenggal lehernya!” Jawab Ali – semoga ALLAH meredhainya: “Akulah jaminannya, biarkan dia. [24]”

2. Imam Al-Waqidi mencatatkan ada 7 orang shahabat besar yang tidak memberikan bai’ah kepada Khalifah Ali – semoga ALLAH meredhainya - iaitu: Sa’ad bin Abi Waqqash, AbduLLAH bin Umar, Shuhaib bin Sinan, Zaid bin Tsabbit, Muhammad bin Maslamah, Salamah bin Aqwa’ dan Usamah bin Zaid – semoga ALLAH meredhai mereka [25].

Keluar dari Ketaatan dan Memberontak Kepada Imamah ‘Uzhma Juga Dibenarkan Oleh As-Salafus-Shalih Bagi Menghasilkan Mashlahat Da’wah yang Lebih Besar

1. Sa’id bin Jubair, Syurahbil bin Amir Asy-Sya’biy, dan Al-Asy’ats bin Qays memerangi Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafiy, di antaranya pada peperangan yang terkenal sebagai peristiwa Dairul Jamahim [26].

2. Bahkan di dalam kitab-kitab Ash-Shahih selain hadis-hadis tentang perintah agar kaum muslimin bersabar kepada penguasa yang zalim, dibolehkan juga memberontak kepada Khalifah jika telah ditemui tanda-tanda kekufuran yang terang-terangan [27].

Batasan Sahnya Jumlah Orang yang Mem-Bai’ah Menurut Para Ulama Usul

1. Sebahagian Ahli Usul berpendapat bahwa bai’ah sah dilakukan oleh minima 5 orang, baik kelimanya yang mengusulkan maupun salah satu mengusulkan dan disepakati oleh yang lainnya, hal ini berdasarkan dalil pengangkatan Abu Bakar – semoga ALLAH meredhainya - dilakukan oleh 5 orang sahabat. Bahkan para fuqaha Kufah berpendapat 3 orang sudah sah, kerana didasarkan pada sahnya akad nikah [28].

2. Imam Al-Mawardi berkata bahawa pengangkatan Imam ini hukumnya fardhu kifayah, dan kewajiban ini sejajar dengan kewajiban jihad dan menuntut ilmu. Sehingga jika seseorang telah melakukannya dan ia memang memenuhi syarat sesuai syari’ah, maka terlepaslah kewajiban masyarakat pada umumnya [29].

Bahayanya Berpegang Kepada Zhahir Hadis Saja dan Mengabaikan Fiqh Maqashid-Syari’ah dalam Masalah Ini

Disebutkan dalam hadis-hadis sahih bahawa jika kaum muslimin saling berperang maka kedua kelompok yang berperang tersebut masuk neraka, bermaksud:

1. “Apabila 2 orang muslim berhadapan dengan pedangnya masing-masing maka yang membunuh dan terbunuh di dalam neraka.” [30]

2. “Dunia ini tidak akan Kiamat sebelum datang pada manusia suatu zaman saat pembunuh tidak tahu kenapa ia membunuh dan yang dibunuh pun tidak tahu kenapa ia dibunuh. Tanya para sahabat RA: “Bagaimana nasib mereka wahai RasuluLLAH?” Jawab Nabi SAW: “Binasa! Pembunuh dan yang dibunuh akan masuk neraka.” [31]

Jelaslah jika kita hanya berpegang kepada zahir hadis saja, tanpa mendalami ilmu fiqh, maka berdasarkan zahir hadis di atas kedua kelompok para sahabat RA yang berperang sebagaimana disebutkan di atas, keduanya akan masuk neraka, kita berlindung kepada ALLAH – Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi - dari pemahaman seperti ini..

Takutlah kepada ALLAH dari sikap su’uzhan kepada sesama kaum muslimin yang berijtihad, dan hendaklah kita berperasangka baik kepada saudara-saudara kita dari kelompok muslimin yang lain, karena ilmu itu bukan monopoli seseorang atau sekelompok orang saja, wa fawqa kulla dzii ‘ilmin ‘aliim..

WaLLAHu a’lam bish Shawab

Nota Kaki:

[1] Ash-Shihhah fil Lughah, Al-Jauhary, I/60; Lisanul Arab, Ibnu Manzhur, VIII/23; Tajul ‘Arus, Az-Zubaidi, I/5119

[2] Al-Mukhashshish, Ibnu Sayyidihi, I/276

[3] Tahdzibu Al-Lughah, Al-Azhariy, I/392

[4] Al-Qamus Al-Fiqhi, I/213

[5] Al-Jami’us-Shahih, Al-Bukhari, II/213

[6] Pada bulan Zulkaidah tahun keenam Hijriyyah nabi Muhammad s.a.w. beserta pengikut-pengikutnya hendak mengunjungi Mekkah untuk melakukan ‘umrah dan melihat keluarga-keluarga mereka yang telah lama ditinggalkan. Sesampai di Hudaibiyah beliau berhenti dan mengutus Utsman bin Affan lebih dahulu ke Mekah untuk menyampaikan maksud kedatangan beliau dan kamu muslimin. Mereka menanti-nanti kembalinya Utsman, tetapi tidak juga datang Karena Utsman ditahan oleh kaum musyrikin kemudian tersiar lagi kabar bahwa Utsman Telah dibunuh. Karena itu nabi menganjurkan agar kamu muslimin melakukan bai’ah (janji setia) kepada beliau. Merekapun mengadakan janji setia kepada nabi dan mereka akan memerangi kamu Quraisy bersama nabi sampai kemenangan tercapai. perjanjian setia ini telah diridhai Allah sebagaimana tersebut dalam ayat 18 surat ini, Karena itu disebut Bai’atur Ridwan. Bai’atur Ridwan ini menggetarkan kaum musyrikin, sehingga mereka melepaskan Utsman dan mengirim utusan untuk mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Perjanjian ini terkenal dengan Shulhul Hudaibiyah.

[7] Orang yang berjanji setia biasanya berjabatan tangan, caranya berjanji setia dengan Rasul ialah meletakkan tangan Rasul di atas tangan orang yang berjanji itu. Jadi maksud tangan Allah di atas mereka ialah untuk menyatakan bahwa berjanji dengan Rasulullah sama dengan berjanji dengan Allah. Jadi seakan-akan Allah di atas tangan orang-orang yang berjanji itu, hendaklah diperhatikan bahwa Allah Maha Suci dari segala sifat-sifat yang menyerupai makhluknya.

[8] Yang dimaksud dengan kemenangan yang dekat ialah kemenangan kaum muslimin pada perang Khaibar.

[9] HR Al-Bukhari, V/9; lih. juga dalam Al-Fath, XIII/35

[10] HR Muslim III/1472-1473; Nasa’i, VII/152-153; Abu Daud, IV/97; Ibnu Majah, II/1306

[11] HR Bukhari, V/401; Muslim, III/1471; Ibnu Majah, II/958; Ahmad, II/297

[12] HR Muslim, III/1472 ini adalah lafazh-nya; Bukhari, V/403; Al-Fath, VI/495; Ibnu Majah, II/958-959; Ahmad, II/297

[13] HR Ahmad dalam Al-Musnad, dan ini adalah lafzh-nya; Al-Fath, XII/145

[14] HR Muslim, III/1480; Ahmad, III/95

[15] HR Muslim, III/1478

[16] Usud Al-Ghabah, Ibnul Atsir, I/113

[17] HR Muslim, VII/168

[18] At-Tamhid fi Ar-Radd ‘alal Mulhidah, Al-Baqillani, hal. 229

[19] HR Al-Hakim, Al-Mustadrak ‘ala Shahihain, III/119

[20] Ibid, I/265

[21] HR Al-Bukhari, VIII/94

[22] Ibid, II/193

[23] HR Ibnu Abi Syaibah & Al-Hakim, dari Umar bin Sa’id An-Nakha’i

[24] Al-Milal wa An-Nihal, Ibnu Hazm, IV/103 dari riwayat Imam At-Thabari

[25] Tarikh Ar-Rusul, Al-Waqidi, IV/429

[26] Tarikh Ar-Rusul wal Mulk, At-Thabary, VI/346

[27] HR Al-Bukhari, VIII/88

[28] Tarikh Ar-Rusul wal Mulk, At-Thabary, IV/497-498

[29] Al-Ahkam as-Sulthaniyyah, Al-Mawardi, hal. 4

[30] Fathul Bari’, Ibnu Hajar, XIII/34

[31] Fathul Bari’, XIII/34

Hukum Menggabungkan Diri Kepada Jama'ah (Bhg.2)


حكم الإنتماء للجماعة

Oleh Samahatus Syaikh Abdul ’AZIZ Bin AbduLLAAH Bin Baaz RahimahuLLAAH wa hafazhahu

س6 : يتساءل كثير من شباب الإسلام عن حكم الانتماء للجماعات الإسلامية ، والالتزام بمنهج جماعة معينة دون سواها؟

TANYA: Ramai para pemuda Islam yang bertanya tentang hukum bergabung dengan berbagai Jama’ah Islamiyyah dan komitmen dengan manhaj sebuah jama’ah tertentu saja, tanpa komitmen dengan manhaj jama’ah lainnya?

ج6 : الواجب على كل إنسان أن يلتزم بالحق ، قال الله عز وجل ، وقال رسوله صلى الله عليه وسلم ، وألا يلتزم بمنهج أي جماعة لا إخوان مسلمين ولا أنصار سنة ولا غيرهم ، ولكن يلتزم بالحق ، وإذا انتسب إلى أنصار السنة وساعدهم في الحق ، أو إلى الإخوان المسلمين ووافقهم على الحق من دون غلو ولا تفريط فلا بأس ، أما أن يلزم قولهم ولا يحيد عنه فهذا لا يجوز ، وعليه أن يدور مع الحق حيث دار ، إن كان الحق مع الإخوان المسلمين أخذ به ، وإن كان مع أنصار السنة أخذ به ، وإن كان مع غيرهم أخذ به ، يدور مع الحق ، يعين الجماعات الأخرى في الحق ، ولكن لا يلتزم بمذهب معين لا يحيد عنه ولو كان باطلا ، ولو كان غلطا ، فهذا منكر ، وهذا لا يجوز ، ولكن مع الجماعة في كل حق ، وليس معهم فيما أخطئوا فيه .

JAWABAN: Yang wajib bagi setiap manusia untuk komitmen pada kebenaran, yaitu firman ALLAAH SWT dan sabda Nabi SAW dan untuk tidak komitmen kepada manhaj jama’ah manapun, tidak kepada Ikhwanul-Muslimin, tidak juga kepada Ansharus-Sunnah, tidak juga kepada apapun selain mereka. Tetapi komitmen dengan kebenaran.

Adapun jika ia bergabung dengan Ansharus-Sunnah lalu membantunya dalam kebenaran, atau dengan Ikhwanul Muslimin dan menyertai mereka dalam kebenaran tanpa bersikap ekstrem atau berlebihan MAKA HUKUMNYA TIDAK MENGAPA (la ba’sa). Adapun jika mereka komitmen kepada ucapan mereka tanpa ada batasan (ketaatan mutlak) maka yang demikian ini tidak boleh.

Maka hendaklah ia beredar bersama kebenaran ke mana saja kebenaran tersebut beredar. Jika kebenaran ada pada Ikhwanul Muslimin maka iapun mengambilnya, jika kebenaran ada pada Ansharus-Sunnah maka ia mengambilnya, dan jika kebenaran ada pada selain mereka berdua maka iapun mengambilnya.

Ia beredar bersama kebenaran, menolong jama’ah-jama’ah yang lain juga dalam menegakkan kebenaran, tetapi ia tidak boleh komitmen kepada suatu mazhab tertentu secara mutlak sekalipun mazhab tersebut bathil, seandainya terjadi demikian maka ini adalah munkar & tidak boleh, tetapi ia bersama jama’ah tertentu tersebut selama jama’ah tersebut berada dalam kebenaran dan tidak bersama mereka jika mereka banyak kesilapannya. []

Hukum Menggabungkan Diri Kepada Jama'ah (Bhg.1)

حكم الإنتماء للجماعة

Oleh Samahatus Syaikh Abdul ’AZIZ Bin AbduLLAAH Bin Baaz RahimahuLLAAH wa hafazhahu

س 7: إذا يا شيخنا الكريم ، الذي يقول: بأن هذه الجماعات الإسلامية من الفرق التي تدعو إلى جهنم والتي أمر النبي باعتزالها فهمه على كلامكم غير صحيح؟

Begini wahai syaikhunal kariem, ada orang yang mengatakan: bahwasanya Jama’ah-Jama’ah Islamiyyah yang ada saat ini termasuk perpecahan yang memanggil (pelakunya) ke neraka Jahannam yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menjauhinya, apakah pemahaman ini menurut anda benar atau tidak?

ج 7: الذي يدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليس من الفرق الضالة ، بل هو من الفرق الناجية المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل ومن هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وفي لفظ: ” هي الجماعة ” .

Mereka yang menyeru pada KitabuLLAAH & sunnah Rasul-NYA SAW tidaklah termasuk firqah yang sesat, bahkan ia termasuk firqah yang selamat yang disebutkan dalam sabda Nabi SAW: Berpecah Yahudi menjadi 71 golongan, berpecah Nasrani ke dalam 72 golongan, dan akan berpecah ummatku ke dalam 73 golongan, semua di neraka kecuali 1, lalu ditanyakan: Siapa mereka wahai RasuluLLAAH? Jawab beliau SAW: Yaitu mereka yang seumpama aku atasnya hari ini & para sahabatku. Dalam lafzh yang lain: Al-Jama’ah.

والمعنى: أن الفرقة الناجية: هي الجماعة المستقيمة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم . من توحيد الله ، وطاعة أوامره وترك نواهيه ، والاستقامة على ذلك قولا وعملا وعقيدة ، هم أهل الحق وهم دعاة الهدى ولو تفرقوا في البلاد ، يكون منهم في الجزيرة العربية ، ويكون منهم في الشام ، ويكون منهم في أمريكا ، ويكون منهم في مصر ، ويكون منهم في دول أفريقيا ، ويكون منهم في آسيا ، فهم جماعات كثيرة يعرفون بعقيدتهم وأعمالهم ، فإذا كانوا على طريقة التوحيد والإيمان بالله ورسوله ، والاستقامة على دين الله الذي جاء به الكتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهم أهل السنة والجماعة وإن كانوا في جهات كثيرة ، ولكن في آخر الزمان يقلون جدا .

Maknanya: Bahwa firqah yang selamat adalah Jama’ah yang lurus sesuai dengan Nabi SAW & para sahabatnya RA, dalam mentauhidkan ALLAH SWT, mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya, istiqamah atas hal tersebut baik perkataan, perbuatan dan aqidah, mereka itu adalah Ahlul Haqq dan mereka adalah para da’i kepada petunjuk, sekalipun mereka tercerai-berai di pelosok negeri. Mereka ada yang di Jazirah Arab, ada yang di Syam (Iraq, Syria), ada yang di Amerika, ada yang di Mesir, ada yang di negeri Afrika, ada yang di Asia, mereka adalah JAMA’AH YANG BANYAK SEKALI yang dikenali melalui aqidah dan amal-amal mereka, tetapi mereka berada di atas jalan Tauhid & Iman pada ALLAAH & Rasul-NYA & istiqamah di atas DinuLLAAH yang datang atasnya Al-Qur’an & Sunnah RasuluLLAAH SAW, maka mereka semua adalah AHLUS-SUNNAH dan AL-JAMA’AH, sekalipun mereka DALAM BENTUK YANG BERAGAM, tetapi di akhir zaman mereka sedikit sekali.

فالحاصل: أن الضابط هو استقامتهم على الحق ، فإذا وجد إنسان أو جماعة تدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وتدعو إلى توحيد الله واتباع شريعته فهؤلاء هم الجماعة ، وهم من الفرقة الناجية ، وأما من دعا إلى غير كتاب الله ، أو إلى غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ليس من الجماعة ، بل من الفرق الضالة الهالكة ، وإنما الفرقة الناجية: دعاة الكتاب والسنة ، وإن كانت منهم جماعة هنا وجماعة هناك ما دام الهدف والعقيدة واحدة ، فلا يضر كون هذه تسمى: أنصار السنة ، وهذه تسمى: الإخوان المسلمين ، وهده تسمى: كذا ، المهم عقيدتهم وعملهم ، فإذا استقاموا على الحق وعلى توحيد الله والإخلاص له واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وعقيدة فالأسماء لا تضرهم ، لكن عليهم أن يتقوا الله ، وأن يصدقوا في ذلك ، وإذا تسمى بعضهم بـ: أنصار السنة ، وتسمى بعضهم بـ: السلفيين ، أو بالإخوان المسلمين ، أو تسمى بعضهم بـ: جماعة كذا ، لا يضر إذا جاء الصدق ، واستقاموا على الحق باتباع كتاب الله والسنة وتحكيمهما والاستقامة عليهما عقيدة وقولا وعملا ، وإذا أخطأت الجماعة في شيء فالواجب على أهل العلم تنبيهها وإرشادها إلى الحق إذا اتضح دليله .

Alhasil yang dipegang adalah istiqamah mereka di atas al-haq, jika ditemukan manusia atau JAMA’AH yang mengajak kepada KitabuLLAAH dan Sunnah Rasul-NYA SAW, mengajak mentauhidkan ALLAAH SWT dan mengikuti syariat-NYA maka MEREKA SEMUA ITULAH AL-JAMA’AH, DAN MEREKA TERMASUK FIRQAH NAJIYYAH. Adapun mereka yang menyeru kepada selain kitabuLLAAH, atau kepada selain sunnah Ar-Rasul SAW maka mereka itu bukan termasuk Al-Jama’ah, bahkan termasuk firqah yang sesat dan binasa, karena firqah an-najiyyah (yang selamat) adalah penyeru kepada Al-Kitab dan As-Sunnah, sekalipun mereka adalah Jama’ah di sini atau Jama’ah di sana, tujuan dan aqidah mereka adalah satu. MAKA TIDAK MASALAH BAHAWA YANG INI BERNAMA ANSHARUS-SUNNAH, DAN YANG INI BERNAMA AL-IKHWAN AL-MUSLIMUN, dan yang itu bernama anu, yang penting aqidah dan amal mereka, jika mereka istiqamah atas Al-Haq dan atas TauhiduLLAAH dan Ikhlas kepada-NYA dan mengikuti RasuluLLAAH SAW perkataan, perbuatan dan aqidah maka NAMA APAPUN TIDAK MENJADI MASALAH. Tetapi wajib bagi mereka bertaqwa kepada ALLAAH SWT dan benar dalam ketaqwaannya, ADAPUN SEKALI LAGI BAHAWA SEBAHAGIAN MEREKA DISEBUT ANSHARUS-SUNNAH DAN SEBAHAGIAN LAGI DINAMAKAN AS-SALAFIYYUN ATAU DINAMAKAN AL-IKHWAN AL-MUSLIMUN atau disebut dengan nama Jama’ah anu, tidak menjadi masalah jika mereka benar, istiqamah atas Al-Haq, mengikuti Al-Kitab dan As-Sunnah dan berhukum kepada keduanya serta istiqamah atas keduanya aqidah, perkataan dan perbuatan. Dan jika Jama’ah tersebut salah dalam sesuatu masalah maka wajib bagi ahlul ‘ilmi untuk memperingatkan dan menasihatinya kepada Al-Haq jika dalilnya sudah jelas.

والمقصود: أنه لا بد أن نتعاون على البر والتقوى ، وأن نعالج مشاكلنا بالعلم والحكمة والأسلوب الحسن ، فمن أخطأ في شيء من هذه الجماعات أو غيرهم مما يتعلق بالعقيدة ، أو بما أوجب الله ، أو ما حرم الله نبهوا بالأدلة الشرعية بالرفق والحكمة والأسلوب الحسن ، حتى ينصاعوا إلى الحق ، وحتى يقبلوه ، وحتى لا ينفروا منه ، هذا هو الواجب على أهل الإسلام أن يتعاونوا على البر والتقوى ، وأن يتناصحوا فيما بينهم ، وأن لا يتخاذلوا فيطمع فيهم العدو .

Yang dimaksudkan adalah wajib bagi mereka saling tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa serta mengubati permasalahan kita dengan ilmu, hikmah dengan uslub yang baik. Barangsiapa yang tersalah dalam hal apapun di antara Jama’ah-jama’ah ini atau juga pada selain mereka dalam masalah aqidah atau dari apa yang diwajibkan ALLAH atau dari apa yang diharamkan ALLAAH maka hendaklah dinasihati berdasarkan dalil-dalil syar’iyyah DENGAN CARA YANG LEMAH-LEMBUT, BIJAKSANA dan USLUB YANG BAIK hingga mereka kembali kepada kebenaran dan sampai mereka boleh menerimanya dan jangan sampai mereka lari daripadanya, maka hal ini adalah wajib bagi semua orang Islam untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa dan untuk saling menasihati di antara mereka dan agar tidak dicaci-maki sehingga mengakibatkan terjadinya permusuhan.

(bersambung)