Thursday, November 7, 2013

Saya Seru Mereka .... dan Saya Berdoa Untuk Mereka....

أدعوهم   وأدعو لهم
Sesungguhnya ia adalah akhlak duat (pendakwah) dan para murabbi (pendidik) bersama para muridnya, ketika para duat sibuk melayani mereka pada siangnya, dan mendoakan untuk mereka pada malamnya. Ketika Imam Hasan Al-Banna ditanya tentang rahsia penerimaan di kalangan manusia dan betapa pengaruhnya yang menakjubkan di kalangan mereka yang didakwahkan, Imam menjawab: "Saya telah menyeru mereka pada waktu siang dan pada waktu malam saya akan mendokan untuk mereka". Ia adalah suatu pelajaran yang kita dapat mempelajarinya di sepanjang jalan dakwah ini, faedahnya bahawa: 

"Mengetuk telinga-telinga siapa yang kita seru dengan menunjuk ajar, nasihat dan panduan sahaja tidak mencukupi, mesti disusuli pula dengan doa untuk mereka di dalam 'khulwah kita' bersama ALLAH terutama pada waktu malam yang amat berharga itu, kerana mengadap ALLAH di waktu malam itu adalah rahsia penerimaan manusia".

Ini sama seperti kata-kata Imam Ibn Qayyim: "Barangsiapa mengadap ALLAH dengan sepenuh hatinya, nescaya ALLAH balikkan hati para hamba kepadanya". Kita bermohon kepada ALLAH Subhanahu Wata'ala akan taufik, bantuan dan restu-Nya jua...

No comments: