Monday, March 30, 2009

JIKA ANDA INGIN MENJALIN HUBUNGAN DENGAN ALLAH, PERBAHARUILAH TAUBAT (1)
Izinkan saya berbicara dengan saudara tentang taubat. Semoga Allah menurunkan rahmat dan ketenanganNya kepada kita sekalian.

Allah swt. berfirman yang bermaksud: "Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali pertama. Kamu tiada menyangka bahawa mereka akan keluar dan mereka pun yakin bahawa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari (siksaan) Allah; maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan dalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan." (Al-Hasyr:2)

"Jika kamu tidak menolongnya (Muhammad) maka sesungguhnya Allah telah menolongnya (iaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin Makkah) mengeluarkannya (dari Makkah) sedang dia salah seorang daripada dua orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya, 'Janganlah kamu berdukacita, sesungguhnya Allah bersama kita.' Maka Allah menurunkan ketenanganNya kepada (Muhammad) dan membantunya dengan tentera yang kamu tidak melihatnya, dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan kalimah Allah itulah yang tinggi. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." At-Taubah:40)

Lihatlah ketika pertolongan Allah datang, maka tiada kuasa pun boleh menggagalkannya. Kemudian Allah memberi kasih sayang dan rahmatNya. Betapa perlunya kita bertaubat dengan taubat nasuha (taubat sebenar).

Manusia dipengaruhi oleh dua kekuatan: kekuatan rohani dan kekuatan jasmani. Anda adalah makhluk rohani dengan roh yang anda miliki, tetapi juga makhluk jasmani dengan badan yang membungkus anda. Justeru itu anda boleh saja dipengaruhi oleh kedua-keduanya sama ada ke arah kebaikan atau kejahatan. Anda adalah makhluk spiritual dengan rahsia firman Allah bermaksud: "Dan telah Ku tiupkan padanya roh-Ku." (Shad:72)

Pada saat yang sama anda juga makhluk bersifat material dengan rahsia firman Allah bermaksud: "Dan Engkau ciptakan dia dari tanah." (Al-A'raf:12)

Ini adalah penciptaan manusia pertama kali dahulu. Masing-masing dari keduanya mempunyai tuntutan, keinginan, permulaan dan akhir yang berbeda dari yang lain, sedangkan anda maju mundur di antara keduanya. Sekarang anda fahami firman Allah bermaksud: "Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan." (Al-Balad:10)

Anda berada di pertengahan. Roh menarik anda ke alamnya yang tinggi, sedangkan material menarik anda ke alamnya (tanah) yang rendah.

No comments: