Monday, March 30, 2009

JIKA ANDA INGIN MENJALIN HUBUNGAN DENGAN ALLAH, PERBAHARUILAH TAUBAT (2)Allah swt. telah mengutus seorang Rasul untuk menjelaskan kepada anda apa yang baik dan apa yang buruk bagi anda. Allah juga menciptakan musuh yang sentiasa bersiap siaga, iaitu iblis yang telah bersumpah untuk menjerumuskan anda kepada keburukan. Firman Allah bermaksud: "Kemudian aku (iblis) akan mendatangi mereka dari depan dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." (Al-A'raf:17)

Anda dihadapkan kepada dua kekuatan ini. Jika kekuatan roh menang, anda naik ke alam Al-Malaul A'la, akan tetapi jika kekuatan benda -berunsur tanah- menang, anda jatuh hingga ke martabat yang serendah-rendahnya. Firman Allah bermaksud: "Maka sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu. Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya." (Asy-Syams:9-10)

Taubat adalah timbangan yang menguatkan dan tangga yang untuk meningkatkan kebaikan. Para hukama' mengatakan: "Seluruh maqam mempunyai awal dan akhir kecuali taubat. Ia senantiasa menyertai seseorang sejak dari awal hingga akhirnya. Jika anda terseret oleh kekuatan jahat, boleh jadi anda mendapatkan ilham untuk bertaubat sehingga kembali sebagaimana keadaan sebelumnya, atau anda terdorong untuk terus melakukan kemaksiatan dan tetap pada kejahatan sehingga anda kalah dalam pertarungan."

Firman Allah bermaksud: "Dan kalau Kami menghendaki, sesungguhnya Kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurut hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaunya diulurkannya lidahnya dan jika kamu membiarkannya ia mengulurkan lidahnya (juga)." (Al-A'raf:176)

Adapun orang yang terjerumus, jatuh dan cenderung kepada daun timbangan kejahatan, sedangkan tali yang menghubungkannya dengan kebaikan hampir terputus, akan tetapi dia menyedari kesalahan dan bertaubat, segera berdiri dengan penuh rasa takut, tunduk, taubat dan menyesal, maka dia akan pulih kembali kepada posisinya semula, bahkan daya tahannya semakin kuat sehingga dirinya semakin dekat dengan kebaikan.

Itu telah diisyaratkan oleh Allah di dalam surah Ali-Imran:135-136.

Jika seseorang itu tekun bertaubat, terus menerus mengingat dan melaksanakannya, maka akan tumbuh di dalam dirinya daya kewaspadaan. Jika syaitan datang membisik dan menggoda supaya mengikutnya, dia segera sedar, tetap pada pendiriannya dan takut kepada perintah Allah. Bacalah Surah Al-A'raf:201.

Jika dia terus memegang teguh taubat, maka syaitan akan putus harapan terhadapnya, kerana dia telah melindungi diri dengan kewaspadaan; diri, perasaan dan rohnya telah disinari oleh hakikat pengetahuan yang benar selain ketaatan. Ketika itulah dia berada dalam lindungan Allah.

No comments: