Saturday, August 18, 2012

Zikir Itu Cahaya dan Membawa Berkat ..
عن أبي هريرة- رضي الله عنه، إنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما اجتمع قوم فتفرقوا عن غير ذكر الله إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار، وكان ذلك المجلس عليهم ترة" (أخرجه النسائي، في عمل اليوم والليلة ص 243  Daripada Abu Hurairah RA, sesungguhnya dia telah berkata: Bersabda Rasulullah SAW 
“Tidak berkumpul suatu kaum lalu merreka berpisah selepas itu tanpa berzikir kepada Allah (mengingati Allah) melainkan perpisahan diibaratkan seperti berpisah daripada bangkai
.keldai. Dan adalah majlis tersebut menjadi terkurang ia atau berdosa


 Hadis ini mengembalikan kita kepada fikrah Islamiyah sebenar yang membezakannya dengan lain-lain konsep dan fikrah. Ia telah membuka ufuk terhadap objektif pertemuan insan secara tabi’enya harus di atas kebaikan yang diredhoi Allah SWT dari mula hingga ke saat berakhirnya majlis. Ia adalah makna yang tersirat di sebalik susunan hadis dalam ‘bermaksud ‘  الأمر ’ (suruhan), menjadi penasihat kepada semua para mukmin, seolah-olah katanya: ‘Jangan kalian bertemu kemudian kalian berpisah setelah itu, melainkan dalam keadaan berzikir kepada Allah Ta’ala’… Sayugia dimaklumi bahawa perubahan uslub daripada   الأمر  kepada الإخبار adalah untuk menunjukkan ia benar-benar merupakan suruhan lebih baligh (bertenaga) daripada penggunaan uslub dengan  صيغة الأمر secara langsung. Maka الإخبار  di sini lebih luas pengaruhnya dalam menyampaikan suruhan kepada objek, sama ada yang sedang berada di hadapan maupun yang tidak ada. Di sudut lain ia juga memberi kesan kepada jiwa kerana teguran atau nasihat itu dilakukan tanpa
kehadiran objek di hadapan. Ini adalah satu uslub tarbawi

Hadis ini tidak menentukan siapa. Ini bermakna setiap kumpulan yang bertemu seharusnya diikat dengan zikir kepada Allah SWT dalam pelbagai cara; seperti pujian bagi Allah atau bersyukur kepada Allah sebagaimana difahami daripada hadis-hadis berkaitan, ataupun lain-lain zikir. Ia juga bermaksud bertemu berlandaskan syarat yang dibenarkan oleh syara’ dan 
tidak sebaliknya.

No comments: