Tuesday, December 9, 2008

Meneladani Mereka yang Memiliki Tekad Membaja

Orang-orang yang mempunyai cita-cita yang tinggi adalah mereka yang tidak pernah merasa puas jika keinginannya hanyalah keinginan yang bersifat haiwani semata; melakukan sesuatu hanya untuk memuaskan kehendak perut dan seksnya sahaja. Akan tetapi mereka akan selalu bersungguh-sungguh berada dalam linkungan kemuliaan syariat Allah swt, sehingga ia menjadi sebahagian daripada wali Allah di dunia, khalifah-Nya di muka bumi ini dan kelak mendapat keridhaan-Nya di akhirat.Sejarah Islam telah menukilkan dengan tinta emas tentang kisah para ulama' salaf yang sangat menarik; melalui cita-cita mereka yang tinggi, pandangan mereka yang sangat mendalam terhadap sesuatu, berpalingnya mereka dari masalah yang remeh dan tidak berguna serta keteguhan pegangan mereka terhadap agama yang maha agong dan mulia ini.Ibnu Syihab menceritakan: "Di kala Umar Ibnul Khattab berangkat menuju ke Syam bersama Abu Ubaidah Ibnul Jarrah mereka terhalang oleh sungai. Umar ra kemudian turun dari untanya, menanggalkan sepatunya lalu menggantungnya di tengkuknya, kemudian beliau memegang tali untanya dan menyeberangi sungai tersebut.Demi menyaksikan tindakan Umar ra itu lantas Abu Ubaidah berkata: "Wahai Amirul Mukminin! Mengapa engkau melakukan hal ini? Aku tidak mengira bahawa penduduk negeri ini akan memuliakanmu dengan apa yang engkau telah lakukan ini".Umar ra kemudian berkata: "Wahai Abu Ubaidah! andai saja bukan engkau yang mengucapkan itu, nescaya aku akan menghukumnya sebagai pengajaran bagi umat Muhammad saw. Sesungguhnya kita adalah suatu kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Jika kita mencari kemuliaan dengan yang lain daripada Islam nescaya Allah akan menjatuhkan kita ke dalam kehinaan".

Seorang Arab datang menemui Khalifah Muawiyah di kediamannya. Ketika khalifah melihat pakaiannya yang basah dan lusuh, tampak ketidakselesaan di wajah khalifah. Melihat hal itu orang arab tadi berkata: "Wahai Amirul Mukminin! Sesungguhnya pakaian yang saya pakai ini tidak akan berbicara dengan kamu, tetapi orang yang ada di dalam pakaian inilah yang akan berbicara dengan kamu". Di saat orang arab tadi mendekat tahulah khalifah bahawa dia adalah seorang pemimpin dan dimuliakan oleh kaumnya.

Insyallah akan disambung kemudian.....

No comments: