Tuesday, April 28, 2009

PANDANGAN UMUM TENTANG KITAB ALLAH S.W.T. (2)

Ikhwah sekalian, jika seseorang membaca ayat-ayat Allah, nescaya dia akan dapati Al-Quran merangkumkan empat unsur secara umum di dalamnya:

Pertama adalah Aqidah Salimah (Aqidah yang Sejahtera)

Kitab Allah swt mengupas masalah keyakinan umat manusia. Manusia memang tidak dapat hidup tanpa keyakinan. Keyakinan adalah fitrah dalam diri manusia. Mengenai masalah ini, salah seorang ilmuan Barat berkata: "Jika saya ditanya, mengapa saya percaya kepada Tuhan, saya tidak mampu menjawab pertanyaan ini kecuali dengan jawapan yang sama ketika saya ditanya, mengapa saya makan, mengapa saya minum dan mengapa saya tidur. Demikian itu kerana makan, minum dan tidur adalah keperluan pokok bagi jasad saya. Begitulah halnya dengan iman @ aqidah, ia adalah keperluan pokok bagi spiritual saya."

Al-Quranul Karim datang untuk mengatur keperluan dasar spiritual manusia secara mudah dan sederhana. Kita boleh rangkumkan keyakinan-keyakinan yang dikemukakan dalam Kitab Allah, iaitu keimanan kepada Allah, hari pembalasan serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Itu adalah keyakinan yang mudah dan sederhana. Ia tidak mengandungi perkara pelik yang sulit untuk anda fahami. Al-Quranul Karim menginginkan agar anda benar-benar menyedari hakikat bahawa anda mempunyai kaitan dengan kekuatan yang mengelola alam semesta ini, kekuatan yang mengatur segala sesuatu dan kekuatan yang berkuasa atas segala sesuatu. Kekuatan tersebut dekat dengan anda, bahkan lebih dekat daripada diri anda sendiri.

Al-Quran menghendaki agar anda percaya kepada kehidupan spiritual. Kehidupan ini tidak berakhir dengan perpisahan nyawa dari jasad anda. Akan tetapi ada kehidupan lain di mana anda akan dihisab. Jika anda telah berbuat kebajikan, maka anda akan mendapat kebajikan pula, tetapi jika perbuatan yang anda lakukan tidak demikian, maka anda juga akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatan anda itu. Landasan dari semua itu adalah hendaknya anda beriman kepada Allah dan Hari Akhirat.

Di kala anda membaca Al-Quran pada ayat pertama surah al-Baqarah, anda akan bertemu dengan firmanNya: "Kitab (Al-Quran) ini tidak ada keraguan padanya. Sebagai petunjuk bagi mereka yang bertaqwa. (Iaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan solat, yang menafqahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka beriman kepada kitab (Al-Quran) yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat."
(Al-Baqarah: 2-4)

Setelah beberapa ayat kemudian, anda akan membaca keterangan yang menjelaskan tentang Allah swt. "Wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kamu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki bagi kamu; kerana itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui."
(Al-Baqarah: 21-22)

Setelah itu ada keterangan yang menjelaskan tentang hari pembalasan: "Maka jika kamu tidak dapat membuatnya dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah diri kamu sekalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir."
(Al-Baqarah: 24)


Al-Quranul Karim menggunakan gaya yang unik yang belum pernah digunakan oleh kitab-kitab aqidah. Anda dipertemukan dalam Al-Quran makna sederhana yang mudah difahami, yang dibangun di atas landasan fitrah manusia tanpa ada hal yang memberat-beratkan atau berlebihan. Al-Quranul Karim berbicara tentang fitrah manusia, bersih dari segala warna tindakan yang dibuat-buat. Ia tidak berbicara kepadanya berdasarkan falsafah, logik atau pandangan-pandangan teologis kerana semua itu adalah karya yang direka oleh manusia. Anda cukup memahami ketika anda membaca kitab Allah ini:

"Wahai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkita (dari kubur), maka ketahuilah sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setitis air mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditetapkan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan beransur-ansur kamu sampai kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai nyanyuk, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah ia, lalu menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.

Yang demikian itu kerana sesungguhnya Allah, Dialah Yang Haq, dan sesungguhnya Dialah yang menghidupkan segala yang mati dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Dan sesungguhnya hari qiamat itu pasti datang, tiada keraguan padanya, dan bahawasanya Dia membangkitkan semua orang di dalam kubur." (Al-Hajj: 5-7)

Sila rujuk juga ayat2 dari surah Ali-Imran: 26-27....

No comments: