Wednesday, August 21, 2013

DR. Ahmad Ar-Raisuni, pakar maqashid syari'ah mengkritik logik Syekh Azhar


Kita semua mengetahui bahawa rampasan kuasa berdarah mendapatkan sokongan dan "pemberkatan" dari Syekh Azhar; DR. Ahmad Thayyib.

Logik "fiqih" yang dipake oleh Syekh Azhar adalah: akhaff dhararain (mengambil pilihan lebih ringan dari dua hal yang berbahaya ".

Seorang pakar maqashid syari'ah dari Maghribi; DR. Ahmad Raisuni mengkritik logik Syekh Azhar itu sebagai berikut:
"Akhaff adh-dhororain adalah hujjah yang dipake secara khusus oleh Syekh Azhar; DR. Ahmad Thayyib. Dia (Syekh Azhar) menjustifikasi sokongannya kepada rampasan kuasa tentera bahawasanya hal itu merupakan akhaff adh-dhororain.

Ini bermakna:

1.        Penyingkiran seorang presiden terpilih melalui pilihan raya dan penahanannya>
2.        Pembatalan UUD yang telah mendapatkan pengesahan daripada rakyat.
3.        Pembubaran MPR keputusan pilihan raya.
4.        Pengendalian dan penguasaan Negara oleh seorang panglima tentera.
5.        Ketenteraan Negara.
6.        Seluruh aktiviti yang menyertai dan menyusul semua tadi yang berupa:
a.        Penangkapan-penangkapan.
b.       Penutupan semua channel Islam ..
c.        Pelbagai peristiwa dan kezaliman yang sangat mengerikan, dan yang masih berlangsung sampai sekarang ..

Semua ini menurut Syekh Azhar dipandang sebagai akhaff adh-dhororain.
Dan kami tidak mengetahui dhoror lebih hebat kayak apa yang menurut syekh Azhar dihindarinya itu?! Dan masih adakah dhoror yang lebih hebat dari semua dhoror di atas?! Padahal semua dhoror di atas masih berlangsung dan bahkan beranak-pinak?!

Muncul pertanyaan di sini: Bagaimana seorang (sekali lagi: seorang) syekh Azhar dapat mengetahui dan mengukur akhaff adh-dhororain?Padahal urusan ini menyangkut:
          Negara.
          Rakyat.
          Generasi akan datang, baik dalam tempo dekat maupun panjang.
          Keselamatan dan kestabilan serta kesahihan pemerintahan.
          Ekonomi.
          Agama.
          Akhlaq.
          Dan semua urusan tadi mempunyai feed back di seluruh kawasan Arab dan dunia Islam?

Betul bahawa syekh Azhar boleh mengukur akhaff adh-dhororain dengan mudah jika yang dimaksudkan dengan akhaff adh-dhororain adalah urusan-urusan yang menyangkut dirinya secara personal, atau menyangkut jabatannya, atau kepentingan dunianya, atau kepentingan sekutu politiknya .. dari sisi ini, tidak syak lagi bahawa akhaff adh-dhororain baginya adalah sikapnya yang menolak presiden Mursi dan berbaiat kepada Jeneral As-Sisi.

Adapun mengukur akhaff adh-dhororain dalam urusan yang berkenaan dengan nasib Negara, nasib rakyat, nasib umat, untuk masa sekarang ini dan masa yang akan dating, maka syekh Azhar yang sekarang ini adalah seseorang yang paling jauh dan paling tidak mampu memutuskan secara pasti tentang masalah ini. Seandainya DR. Ahmad Thayyib adalah seorang ahli fiqih, atau menekuni lembaga kehakiman, misalnya, mungkin masalahnya lebih dekat, namun, semua kita mengetahui bahawa kepakaran Syekh Azhar adalah Ilmu Kalam, sedangkan Ilmu Kalam - sebagaimana diketahui - bidangnya adalah hal-hal yang ghaib dan hal-hal yang di atas langit, dan tidak ada hubungan dengan bumi dengan seluruh permasalahannya.

Dan kalau saja Syekh Azhar menginginkan secara benar dan sungguh-sungguh hendak mengukur akhaff adh-dhororain antara memecat presiden Mursi dan menahannya, atau antara tetap membiarkannya dan menyokongnya, dan yang berkaitan hal ini dia hendak mengeluarkan fatwa atau sikap Al-Azhar yang menjadi petunjuk bagi mereka -mereka yang mempunyai urusan dengannya, nescaya dia akan mengumpulkan Hai'ah Kibar Ulama (lembaga ulama'-ulama 'besar), atau Majma' Buhuts Islamiyah, Maktab Rabithah 'Alamiyah (pejabat ikatan alumni Al-Azhar Antarabangsa, dan tidak berlari sendirian untuk bergabung dengan konspirasi dan member cadangan pada jalur berdarah yang gelap ini, di mana Negara dan manusia terperangkap di dalamnya.

Sumber:

No comments: