Friday, October 4, 2013

Pesanan Dari Bumi Mehnah

Saya menerima mesej whatsapp dari bumi mihnah sebagai berikut:
Ibnul Qayyim berkata:

Kata al-huzn (sedih) dalam Al-Qur'an tidak muncul kecuali:
1.        Dalam keadaan terlarang, sebagaimana dalam QS Ali Imran: 139.
2.        Dalam keadaan dinafikan, sebagaimana dalam QS Al-Baqarah: 38.

Rahsianya adalah kerana:

1.        al-huzn (sedih) itu tidak ada kemaslahatannya bagi hati.
2.        Al-huzn (sedih) itu sesuatu yang paling disukai oleh syaitan. 
Syaitan sangat senang kalau seorang hamba beriman itu bersedih. Dengan demikian, syaitan boleh merompak dan memintas jalan yang ditempuh seorang mukmin, lalu menghentikan perjalanannya.

Kerananya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar setiap pagi dan sore kita meminta perlindungan kepada Allah SWT dari al-hamm(galau) dan al-huzn.

Selanjutnya Ibnul Qayyim berkata:

Sedih itu melemahkan hati, membuat tekad terhakis dan membahayakan kehendak. Dan tidak ada sesuatu yang paling disukai oleh syaitan yang seperti kesedihan seorang beriman.

Oleh kerana itu, bergembiralah, giranglah, optimislah, perbaiki persangkaanmu terhadap Allah SWT, tsiqah-lah dengan apa yang ada di sisi-Nya dan bertawakkallah kepada-Nya, nescaya kalian akan mendapatkan kebahagiaan dan redha dalam keadaan apapun, sebab Allah SWT itu dekat, menyambut permohonan dan mengetahui dengan persis segala sesuatu.

Demikian mesej yang saya terima....

Terus terang, seharusnya, saya yang menghibur mereka yang berada fi ardhil mihnah (negeri ujian), namun, rupanya, mereka yang menghibur saya.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan raya gembira, riang, optimis dan husnuzh-zhan billah kepada kita semua, wabil khusus kepada yang menghantarnya kepada saya, amin.

(nukilan asal drp teman dari seberang)...

No comments: