Saturday, January 24, 2009

Di Kala Engkau Bersendirian -tiada siapa melihat engkau?

“Diriwayatkan dari Isa bin Yunus al-Ramliy , dari Uqbah bin Alqamah bin Khadiej al-Ma’afiriy dari Artah bin al-Munzir dari Abi Amir al-Alhaniyy dari Tsauban dari Nabi s.a.w bahawa Nabi s.a.w bersabda : Sesungguhnya aku mengenali segolongan manusia dari umatku yang akan datang pada hari Qiyamat dengan kebaikan sebesar gunung Tihamah yang putih itu lalu Allah menjadikannya debu-debu yang berterbangan. Kata Tsauban kepada Nabi s.a.w.: Wahai RasululLah! ceritakanlah keadaan mereka kepada kami supaya kami tidak jadi seperti mereka dalam keadaan kami tidak mengetahuinya. Nabi s.a.w. memberitahu : Mereka merupakan saudara-saudara kamu dari bangsa kamu sendiri, mengerjakan ibadah pada malam hari sepertimu juga tetapi mereka adalah golongan yang apabila bersendirian mereka terjebak melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan (bila mendapat peluang melakukannya di belakang manusia).”

Riwayat Ibn Majah no. 4245, Kata al-Munziri perawi-perawinya adalah thiqat.Dikeluarkan oleh al-Rawiyyaniy no.651, al-Tabaraniyy dalam al-Awsat no.4632 , al-Saghier no.662 dan al-Dailamiyy dalam Musnadnya no.7715 . Dinilai sebagai sahih oleh al-Albaniy.

Bukhari-Muslim meriwayatkan dari Nu'man bin Basyir bahawa bapanya pernah mengadap Rasulullah s.a.w. bersamanya. Bapanya berkata : "Sesungguhnya aku telah memberikan seorang pelayan kepada anakku ini." Rasulullah s.a.w. bertanya: "Apakah anakmu yang lain juga kamu berikan hal yang sama?" Bapaku menjawab "Tidak." Rasulullah s.a.w. bersabda: "Bertaqwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anakmu." Tibanya di rumah, bapaku lantas menarik kembali pemberiannya itu. Dalam riwayat lainnya disebutkan Rasulullah s.a.w. bertanya: "Wahai Basyir! apakah engkau punya anak yang selain ini?" Dia menjawab "Ya." Baginda bertanya “Apakah semua anakmu yang lain juga engkau berikan hal yang sama?” Dia menjawab “Tidak.” Baginda bersabda: “Jika begitu, janganlah engkau menjadikan aku sebagai saksi, sebab aku tidak mahu menjadi saksi atas kezaliman.” Dalam riwayat yang lain disebutkan: “Silakan kau persaksikan hal ini kepada orang selainku saja!” Di akhir sabdanya baginda berkata: “Apakah engkau senang jika semua anakmu itu sama dalam berbuat baik kepadamu?” Dia menjawab: “Tentu senang.” Baginda bersabda “Mengapa engkau tidak berbuat adil terhadap mereka?”

(Dipetik dari Ringkasan Riyadhush Shalihin)

No comments: