Friday, February 15, 2013

Taujihat Tarbawi (2)


Taujihat Da'awiyyah dan Tarbawiyyah (2)

"Bergembiralah ya akhi dan berbahagialah kalian, bilamana kalian dapati waktu kalian dipenuhi (disibukkan) dengan aktiviti (dakwah) dan keupayaan kalian difokuskan (dicurahkan) dalam medan dakwah; yang demikian itu adalah kurniaan Allah SWT jua". 
Firman Allah Ta'ala "Katakanlah (wahai Muhammad) “kedatangan Al-Quran itu adalah semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangNya, maka dengan isi kandungan Al-Quran itulah hendaknya mereka bersukacita (bukan dengan yang lainnya), kerana ia lebih baik daripada apa yang mereka himpunkan dari segala benda dan perkara yang tidak kekal)”. 

Surah Yunus: ayat 58

(sedutan taujihat Fadhilatul Ustaz Mustafa Masyhur Rahimahullah)

No comments: