Friday, February 15, 2013

Taujihat Tarbawi (1)


Taujihat Da'awiyyah dan Tarbawiyyah (1)

"Kita mahu orang yang menafqahkan jiwa raganya dan hartanya di jalan Allah SWT. Kita mahu orang yang mampu bersabar, sedia berkorban, mampu bertahan (thabat) dan mampu menanggung tanggungjawab dakwah dan amal serta menghargai masuliyyah dan merasai betapa beratnya masuliyyah tersebut, berlaku amanah dan merasai betapa beratnya amanah tersebut".

(sedutan taujihat Fadhilatul Ustaz Mustafa Masyhur Rahimahullah)

No comments: