Saturday, February 16, 2013

Taujihat Tarbawi (4)


Taujihat Da'awiyyah dan Tarbawiyyah (4)

"Kita mahu al-akh yang memiliki qudwah, berani untuk menghadapi sebarang kemungkinan, bermaruah dan kuat berusaha, bersikap pemalu, halus perasaannya, amat sensitif dengan perkara baik dan buruk; bergembira dengan yang pertama dan merasa sedih dengan yang kedua, sentiasa dalam keadaan tawadhu' tanpa  menghina diri atau menyerah kalah dan tidak pula sampai mengampu".

(sedutan taujihat Fadhilatul Ustaz Mustafa Masyhur Rahimahullah)

No comments: