Saturday, February 16, 2013

Taujihat Tarbawi (3)


Taujihat Da'awiyyah dan Tarbawiyyah (3)

"Adalah dituntut daripada semua anggota dalam soff untuk bersikap positif, sentiasa dalam keadaan sibuk dengan aktiviti dakwahnya, sentiasa berfikir padanya, sentiasa mencari peluang-peluang yang boleh mendatangkan manfaat atau menolak kemudaratan, sentiasa membantu qiadah melalui buah fikiran dan nasihat dengan cara paling beradab yang diajar oleh Islam yang maha suci".

(sedutan taujihat Fadhilatul Ustaz Mustafa Masyhur Rahimahullah)


No comments: